• 250 möjligheter presenterar

  PO Tidholm

  Po Tidholm var den kanske starkaste rösten i landsbygdsdebatten under 2016. Hans programserie om skillnader mellan stad och land ”Resten av Sverige” väckte en slumrade debatt till liv. Han lyfte frågor om platsens egen roll men också politikens påverkan på mindre platsers utveckling över tid

  Registrering
  PO Tidholm
 • 250 möjligheter presenterar

  Per Schlingmann

  Per är mest känd som en av strategerna bakom "nya moderaterna", idag författare och väl anlitad föreläsare. Hans bok Urban Express lyfter styrkan med städer i en tid med allt mer omfattande teknologi och snabb utveckling. Finns det överhuvudtaget plats för mindre kommuner och landsbygd i en tid som denna är frågan som diskuteras i panelsamtalet där Per ingår.

  Registrering
  Per Schlingmann
 • 250 möjligheter presenterar

  Charlotta Mellander

  Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi och en av grundarna av konferensen. Hon syns ofta i olika debatter som berör relationen mellan stad och land. Efter att ha forskat om regional utveckling i nästan två decennier kände hon att det saknades en plattform för mindre kommuner att samverka sinsemellan och inte minst möta den senaste forskningen. 250 möjligheter blev lösningen och nu körs den för 4:e året i rad.

  Registrering
  Charlotta Mellander
 • 250 möjligheter presenterar

  Johan Hakelius

  Johan är en av sveriges vassaste krönikörer och tillika chefredaktör för tidningen Fokus som bland annat ger ut Bäst att bo varje år. Johan deklarerade i en av sina krönikor omöjligheten i slagordet "hela Sverige ska leva". och fick då en stor del av landsbygdsdebatten emot sig. Vi bjuder in Johan till vårt panelsamtal kring frågan - om det nu är omöjligt att hela Sverige ska leva - hur ser alternativen ut?

  Registrering
  Johan Hakelius
 • 250 möjligheter presenterar

  Lina Bjerke

  Doktor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) och bloggare på Vertikals.se. Lina arbetar med att förstå vad som påverkar regioners förmåga att utvecklas, särskilt i dynamiken mellan städer och landsbygder. Forskar på hur kommuner lyckas vara attraktiva platser för boende och företagande och vilken betydelse det har för kompetensförsörjning, innovation, förnyelse och tillväxt.

  Registrering
  Lina Bjerke
 • 250 möjligheter presenterar

  Bert Karlsson

  Bert Karlsson är en av landets mest kända entreprenörer. Han har utgjort en stark profil på en rad områden som berör mindre platsers utveckling. Hans entreprenörskap inom flyktingbostäder har varit i fokus under de senaste åren. Han ligger i startgropen för ett nytt lokalt politiskt engagemang med Rädda Skara-partiet. I sitt sommarprat sa han själv att han lyckats göra affär av att ta tillvara på allt det som Stockholm inte vill ha.

  Registrering
  Bert Karlsson
 • 250 möjligheter presenterar

  Moa Björnson

  Sedan 2015 är Moa utvecklingschef i norska ökommunen Træna, där hon driver utvecklingsarbete inom planering, kultur och näringsliv. Træna är Norges tredje minsta kommun och ligger i höjd med polcirkeln ytterst på Nordlandskusten. Med sina knappa 500 invånare fördelat på 4 bebodda öar, ett par timmars båtfärd från fastland lyckas de att skapa både utveckling, nytänkande och god livsmiljö.

  Registrering
 • 250 möjligheter presenterar

  Henrik Oscarsson

  Henrik Oscarsson är professor i statsvetenskap och föreståndare vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet och ett välkänt ansikte i TV-sammanhang som handlar om opinionsbildning och väljarbeteende. Han har bland annat talat om hur skillnader i utveckling mellan stad och land påverkar vårt förtroende för våra valda politiker.

  Registrering
  Henrik Oscarsson
 • 250 möjligheter presenterar

  Anna Österlund

  Allt fler satsar på platsmarknadsföring. De som lyckas bäst är de som låter utveckling och marknadsföring gå hand i hand och som sprider en äkta bild. Få inspiration, kunskap och goda exempel värdefulla i arbetet med att stärka just din plats.

  Registrering
  Anna Österlund
 • PRE-EVENT

  Tomas Kruth

  Bid, Business Improvement District, är en internatiollt utbredd samverkansform för att utveckla platser och städer med ett socialt hållbarhetsperspektiv. Modellen används för att utveckla både små och stora städer i Europa och Nordamerika, bland annat. Sverige används modellen i försvenskad form fråmst i stadsdelar och förorter. Svenska Stadskärnor har inspirerats av detta och jobbar nu för att utveckla BID-konceptet också för mindre orter och platser. Att hitta argument och verktyg för utveckling även i krympande orter är angeläget.

  Registrering
  Tomas Kruth
 • 250 möjligheter presenterar

  Malin Ackermann

  Malin Ackermann drog igång kampen som fick regeringen att sätta stopp för centraliseringen av myndigheter när Skatteverket aviserade att flytta 9 kontor till större städer. Kampen blev uppmärksammad som en folkrörelse, där politiker, företagare, tjänstepersoner och medborgare jobbade för samma mål, att behålla jobben. Malin har sedan dess kommit att blivit inlandets röst och föreläser om demokratifrågor och konstruktiv opinionsbildning.

  Registrering
  Malin Ackermann
 • 250 möjligheters hederspris

  Nominera

  Kiladalens Utveckling AB (svb) tilldelades 250 möjligheters hederspris 2016 med motiveringen: Kreativitet och byanda har tagits tillvara med nytänk och lösningar som kan inspirera andra orter och platser. Juryn har funnit spännande lösningar för både bättre omsorg om invånarna och bättre affärsmöjligheter i en fast organisations-form där överskott investeras vidare i nya behov. Platsen har tagit utgångspunkt i tradition och invanda mönster, förenat detta med okonventionella företeelser genom digitalisering och modern logistik, och därigenom skapat möjligheter som annars bara funnits på större orter.

  Nominera din plats!
  Nominera
 • PRE-EVENT

  Maria och Johanna

  VAD ÄR URBAN NORM OCH HUR LÄR VI OSS ATT UPPTÄCKA DEN? Härifrån är ett initiativ som vill synliggöra och problematisera den urbana normen. Grundarna, Johanna Nilsson och Maria Lillieström, har genom harifran.nu skapat en unik kunskapsbank om hur den urbana normen märks och vad den får för konsekvenser. Genom att upptäcka våra invanda tankemönster kring vad som är centrum och vad som är periferi, vad som är självklart och vad som är det andra, har vi möjlighet att ändra på dem och på så sätt skapa en mer hållbar utveckling. För hela Sverige.

  Registrering
  Maria och Johanna
 • PRE-EVENT

  Tina Wallin
  Mikaela Backman

  Bankkontor på landsbygden. Tina är doktorand i nationalekonomi och forskar om regionala ekonomier och dess företagsomvandling. Mikaela är doktor i nationalekonomi och forskar om nyföretagande och olika typer av kapital såsom humankapital och finansiellt kapital. Nyligen tilldelades hon unga forskarpriset 2017 av Entreprenörskapsforum. På detta pre-event kommer Tina och Mikaela att visa hur utvecklingen av bankkontor har sett ut i Sverige och vilka konsekvenser det har för etablerade företag och nyföretagande.

  Registrering
  Tina Wallin <br> Mikaela Backman
 • PRE-EVENT

  Ulrika Andersson
  Orsa Kekezi

  Nyhetskonsumtion och redaktionell närvaro på landsbygden Lokala morgontidningar har traditionellt haft ett starkt fäste på landsbygden, men i takt med att medielandskapet har omformats, har också konsumtionen av lokala nyheter förändrats. Vi kommer att visa hur den redaktionella närvaron och nyhetskonsumtionen har utvecklats över tid i svenska kommuner. Utgångspunkten är frågan om vilken betydelse den redaktionella närvaron - eller kanske snarare frånvaron - har för människors val att ta del av lokala nyhetsmedier.

  Registrering
  Ulrika Andersson <br> Orsa Kekezi
Anmälan 250 möjligheter
2 495SEK1 april - 31 aug
 • I priset ingår pre-events, föreläsningar, lunch och eftermiddagskaffe dag 1, nätverkskvällen och föreläsningar, förmiddagskaffe och avslutande lunch dag 2. Alla priser exkl. moms.
Anmälan 250 möjligheter exkl. nätverkskväll.
1 995SEK1 april - 31 aug
 • I priset ingår pre-events, föreläsningar, lunch och eftermiddagskaffe dag 1, och föreläsningar, förmiddagskaffe och avslutande lunch dag 2. Alla priser exkl. moms.

250 möjligheter bloggar

Likt maskrosen finner nya vägar att gro kan också kommuner

Jag bor i en kommun som påverkats starkt av urbaniseringen omgiven av fler krympande kommuner. Jag bor i Västerbottens inland […]

Read More

Flytta för att öka sina möjligheter*

Vi pekar ofta på USA när vi vill ge exempel på en arbetsmarknad med stor mobilitet. Det har traditionellt sett […]

Read More

Landsbygdens utmaning är inte produktionsbaserad

För ett par veckor sedan fick jag förmånen att diskutera landsbygdens utveckling med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i Aktuellt. Reportern pressade […]

Read More