• 250 möjligheters hederspris tilldelas

    Kalvsvik Bygdegårdsförening

    ”Att ta tillvara alla möjliga resurser för att möta invånarnas behov på ett nyskapande sätt som skulle kunna stå modell inte bara för mindre orter utan även för större kommuner är utmärkande. Genom engagemang, kreativt arbete och planer för utveckling visar invånarna sin inställning till utveckling. Mötesplatsen har stor betydelse för gemenskap och aktiviteter. Kalvsviks bygdegård är ett gott exempel på detta.”

    Läs mer:
    Kalvsvik Bygdegårdsförening

250 möjligheter bloggar

Reflektioner från en resa genom USA:s landsbygder

Jag och min familj gjorde i somras en tio veckor lång resa som vi länge har drömt om. En resa […]

Read More

Har jordbruksmarken ett värde?

Denna sommar har kännetecknats av sol, sol och åter sol med temperaturer upp mot 35 grader, där en eventuell vindpust […]

Read More

Vad driver innovation och entreprenörskap på landsbygden?

I dagens globaliserade värld blir företags och regioners förmåga att förnya sig allt viktigare för både överlevnad och konkurrenskraft. Förnyelse, […]

Read More

Bildspel 2018