• 250 möjligheter presenterar

  Lina Bjerke

  Doktor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) och bloggare på Vertikals.se. Lina arbetar med att förstå vad som påverkar regioners förmåga att utvecklas, särskilt i dynamiken mellan städer och landsbygder. Forskar på hur kommuner lyckas vara attraktiva platser för boende och företagande och vilken betydelse det har för kompetensförsörjning, innovation, förnyelse och tillväxt.

  Lina Bjerke
 • 250 möjligheter presenterar

  Charlotta Mellander

  Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi och en av grundarna av konferensen. Hon syns ofta i olika debatter som berör relationen mellan stad och land. Efter att ha forskat om regional utveckling i nästan två decennier kände hon att det saknades en plattform för mindre kommuner att samverka sinsemellan och inte minst möta den senaste forskningen. 250 möjligheter blev lösningen och nu körs den för 4:e året i rad.

  Charlotta Mellander
 • 250 möjligheter presenterar

  PO Tidholm

  Po Tidholm var den kanske starkaste rösten i landsbygdsdebatten under 2016. Hans programserie om skillnader mellan stad och land ”Resten av Sverige” väckte en slumrade debatt till liv. Han lyfte frågor om platsens egen roll men också politikens påverkan på mindre platsers utveckling över tid

  PO Tidholm
 • 250 möjligheter presenterar

  Henrik Oscarsson

  Henrik Oscarsson är professor i statsvetenskap och föreståndare vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet och ett välkänt ansikte i TV-sammanhang som handlar om opinionsbildning och väljarbeteende. Han har bland annat talat om hur skillnader i utveckling mellan stad och land påverkar vårt förtroende för våra valda politiker.

  Henrik Oscarsson
 • 250 möjligheter presenterar

  Bert Karlsson

  Bert Karlsson är en av landets mest kända entreprenörer. Han har utgjort en stark profil på en rad områden som berör mindre platsers utveckling. Hans entreprenörskap inom flyktingbostäder har varit i fokus under de senaste åren. Han ligger i startgropen för ett nytt lokalt politiskt engagemang med Rädda Skara-partiet. I sitt sommarprat sa han själv att han lyckats göra affär av att ta tillvara på allt det som Stockholm inte vill ha.

  Bert Karlsson
 • 250 möjligheters hederspris

  Nominera

  Kiladalens Utvecklings AB tilldelades 250 möjligheters hederspris 2016 med motiveringen: Kreativitet och byanda har tagits tillvara med nytänk och lösningar som kan inspirera andra orter och platser. Juryn har funnit spännande lösningar för både bättre omsorg om invånarna och bättre affärsmöjligheter i en fast organisations-form där överskott investeras vidare i nya behov. Platsen har tagit utgångspunkt i tradition och invanda mönster, förenat detta med okonventionella företeelser genom digitalisering och modern logistik, och därigenom skapat möjligheter som annars bara funnits på större orter.

  Nominera din plats!
  Nominera

250 möjligheter bloggar

Resten av landet – en skräpyta?

”År 2050 kommer Stockholm ha fem miljoner invånare. Resten av landet är i princip en skräpyta där vi möjligen hittar […]

Read More

Några tankar om landsbygdsutveckling från Skottland

Detta har varit en stor dag för mig i de nordvästra delarna av det skotska höglandet. För det första sitter […]

Read More

Några tankar om regionala tillväxtmotorer

Tillväxtverket ger i en utlysning ”Finansiering för att utveckla svenska städer till regionala tillväxtmotorer” möjligheter att finansiera projekt för att […]

Read More