• 250 möjligheter

  23 & 24 oktober 2018

  Sveriges viktigaste mötesplats för forskare, politiker, tjänstemän, inspiratörer, eldsjälar och många fler som är engagerade i utmaningar och möjligheter för sveriges mindre och medelstora kommuner. Boka den 23 och 24 oktober för den femte upplagan av 250 möjligheter i Jönköping.

  23 & 24 oktober 2018
 • 250 möjligheters hederspris

  Ökat värde utan ökat uttag

  ”Att vända en utveckling som av många ansetts vara oundviklig har varit kärnfrågan. Genom att målmedvetet satsa på en traditionell näring med nya idéer i form av affärs- och produktutveckling där kvaliteten hela tiden har funnits i centrum har lönsamhet och framtidstro ökat. Ett målinriktat tänk har funnits i hela värdekedjan från fisk till butiker/restauranger vidare till konsument. Juryn har funnit en gedigen helhetssyn och brett engagemang med lösningar som kan sporra andra verksamheter och platser.”

  Läs mer
  Ökat värde utan ökat uttag
 • 250 möjligheters hederspris

  Råek, Råne älvdals rådet ekonomisk förening

  Råek, Råne älvdals rådet ekonomisk förening i Gunnarsbyns församling, har under lång tid jobbat strategiskt och målinriktat med att säkra och utveckla servicen i bygden. Det finns ett stort engagemang för att delta i föreningens arbete både från privatpersoner och från förenings- och näringslivet. Man fokuserar på att öka attraktiviteten och möjligheter för boende. Därför arbetar föreningen intensivt med att finna bostadslösningar till de familjer som vill flytta till bygden, vilket omfattar både ny- och ombyggnationer.

  Råek, Råne älvdals rådet ekonomisk förening
 • 250 möjligheters hederspris

  Bygd o stad i balans - Örnsköldsvik

  Bygd o stad i balans, är kännetecknet för det utvecklingsarbete som drivs i Örnsköldsviks kommun i samverkan mellan kommunen och förenings- och näringslivet, med syfte att utveckla landsbygderna i kommunen. Arbetet som nu är ett av kommunens naturliga förhållningssätt i tillväxtarbetet, har skapat attraktiva bygder med bland annat tio servicepunkter. Hela tiden sker en utveckling, där mångkulturella caféer och tillgång till närarbetsplatser, för att minska behovet av pendling, är exempel på verksamheter som startats och etablerats i samverkan.

  Bygd o stad i balans - Örnsköldsvik

250 möjligheter bloggar

Välkommen på årskonferens i Jönköping...

Den 12-13 april anordnar Sveriges Centrumutvecklare årskonferens tillsammans med kära kollegor och goda vänner från vårt nätverk i hela Sverige. Det kommer bli […]

Read More

Om vita fläckar på mediakartan

Ingen i landsbygdsdebatten kan väl ha missat det nya presstödet till lokaljournalistiken i landet som nyligen presenterades av kulturminister Alice […]

Read More

250 möjligheter – en möjlighet till nytänk?

Vilken fantastisk möjlighet – en landsbygdskonferens på gångavstånd! En möjlighet till reflektion och nya tankar. Vi på Jordbruksverket ska snart […]

Read More