Att våga växla upp

DSC_3440Att arbeta och verka i en medelstor kommun som inte drabbats av utflyttning eller förtunning av varken invånare eller företag är en ständig kamp. En kamp mot underordningen av strukturen kring förhållandet mellan stad och land. Hur vågar man gå vidare för ytterligare utveckling?

Det är viktigt att ständigt verka i rätt riktning för att inte hamna i en nedåtgående spiral. Att hitta tilltron till den lokala kraften, att kommunen, näringslivet och invånarna är sina bästa drängar och att inte göra sig beroende av större regioner utan att istället använda ett samspel.

När inflyttning är i en ständig lagom ström är det lätt att slappna av och att nöja sig med att det finns arbete, tillgängliga bostadstomter eller att det finns goda förskolor och skolor. Men så är icke fallet – det är precis i detta skede som det är dags att växla upp ytterligare. Vi vet nämligen att urbaniseringen fortskrider och vill vi motverka det och fortsätta utvecklas måste man våga och inte låta underordningen slå rot.

Människor vill ha tillfredsställande vardag utöver sitt arbetsliv och sin skoltid. Det måste till en parallell prioritering kring kultur, föreningsliv och alternativa möjligheter till stimulans för människor. Kommuner måste ge människor möjlighet till att växa och utvecklas på sin ort. Samspelet med regionen är därmed en utav de viktigaste ingredienserna till lokala och utvecklande orter.

I Värnamo kommun har man precis den här situationen som beskrivs. En ständig lagom inflyttning, hyfsat gott om jobb och en god samhällsservice. Men ska man nöja sig med det? Vad innebär en uppväxling för Värnamo? I en ort där tillväxtindustrin har sitt stora fäste är det en utmaning att hitta rätt arbetskraft. Dels för att kunna tillgodose industrin just nu men också för att kunna växa med rätt inriktning inför framtiden. Samtidigt måste en växande befolkning kunna hitta möjligheter till inspiration inom både sin fritid och inom sitt kulturintresse. Hur samspelar man ihop dessa delar till en helhet som i sin tur ger resultat på trivsel och en positiv utveckling för arbetskraft och företagandet?

För att mindre orter ska kunna slåss emot ”sättet att tala om” landsbygden och de mindre orterna gäller det att med hårdhandskarna bevisa motsatsen. Störst är inte bäst. Utan kanske till och med tvärtom. Bara man lyckas motbevisa tesen om att centralisering är bästa sättet för effektivitet. Om Värnamo kommun och dess närområde drabbas av ytterligare centraliseringar kräver det att vi med andra medel hanterar vårt område med parallella insatser – såsom Gummifabriken.

Gummifabriken – en kreativ mötesplats – erbjuder tillgång till högre utbildning, stimulans för teknikintresse, kultur och entreprenörskap. Mötet mellan dessa verksamheter och aktiviteter får kreativiteten att blomma. I Gummifabriken huserar och samverkar Kulturförvaltningen, Värnamo Näringsliv AB och Campus Värnamo.

Ett samspel som växer, ökar förståelsen och som dessutom lyckas att integrera människor mellan varandras spår och intressen. Det är dessutom en mötesplats där kreativiteten kan öka och för att tillsammans hitta vägar för Värnamo och vår befolkning. Allt hänger ihop. Det är när samspelet, tilltron till framtiden och nyttan gör sig hörda för varandra som energin skapar näring till utveckling. Även för mindre orter långt utanför storstadsregionerna.

Det gäller att ha mod och kraft att våga växla upp – att våga stå emot urbaniseringens konsekvenser på landsbygden och de mindre orterna. Men det kanske gäller att man gör det i tid. Innan man blir ”drabbad” av underordningen och beroendet. För när kommunen väl hamnar i underordningens dimmiga töcken – då kan det svårt att ta sig ur det.

Vågar man inget – vinner man inget och gör sig sårbar för den nedåtgående spiralen.

Helena Ruderfors. Följ Helena på Twitter: @hruderfors