Det finns ingen universallösning för alla landsbygder

Skillnaderna mellan landsbygd och landsbygd är stor och likaså dess potential. Därför är det viktigt att den politik som drivs avspeglar just det. Vi måste komma ihåg att det inte finns en universallösning som passar alla landsbygder. 

Landsbygdsfrågorna och förhållandet mellan stad och land får mer och mer fokus i årets valrörelse. I skrivande stund är det mindre än tre månader kvar till valet och landsbygdsfrågorna är glödheta. Nyligen antog riksdagen det övergripande målet i regeringens landsbygdsproposition om en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Genom att riksdagen tagit beslut om detta övergripande mål kommer även framtida regeringar att vara bundna till målet såsom ett riksdagsbeslut. Det ger en stabilitet i det landsbygdspolitiska arbetet.

”det ger en stabilitet i det landsbygdspolitiska arbetet”

Det övergripande målet i landsbygdspropositionen är ett bra steg på vägen mot en långsiktigt hållbar landsbygdspolitik – det har vi saknat – samtidigt som det kommer att innebära att landsbygdspolitiken får ett tydligare fokus. I och med det övergripande målet kommer landsbygdspolitiken även innefatta sådant som tidigare inte var uttalade landsbygdspolitikområden, som exempelvis närings-, miljö-, utbildnings-, bostads-, kultur- och digitaliseringspolitik. Än så länge återstår såklart många pusselbitar till den politik som ska ta oss från ord till handling men det övergripande målet är en positiv bit på vägen. Genom att formulera ett övergripande mål för ett sammanhållet Sverige skickas en mycket viktig signal för att vi på lång sikt ska våga tro och hoppas på en långsiktigt hållbar utveckling i våra svenska landsbygder!

”landsbygden är många gånger svaret på frågan om
hur vi ska ta oss an framtida samhällsutmaningar”

I våra landsbygder bor en otrolig urkraft som många gånger är svaret på frågan om hur vi ska ta oss an framtida samhällsutmaningar som klimatförändringar och livsmedelsförsörjning. Våra landsbygder är utan tvekan en viktig tillgång i allas vårt arbete mot att nå en långsiktigt hållbar tillväxt men också för att ställa om till en mer cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi. I detta arbete är den lokala infrastrukturen med ett starkt civilsamhälle med föreningsliv av yttersta vikt för den sociala sammanhållningen och det lokala engagemanget som bidrar till lokala lösningar på samhällsproblem som det offentliga inte klarar av. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Sveriges landsbygder inte är en homogen yta utan att förutsättningar och möjligheter ser olika ut beroende på vem du är och var i landet du bor. Skillnaden mellan landsbygd och landsbygd är stor och likaså dess potential. En politik och åtgärder som fungerar i en typ av landsbygd kan visa sig fungera mycket dåligt eller inte alls i en annan.

”vi behöver förändra vårt sätt
att se på förhållandet mellan stad och land”

Jag tror att det är viktigt att påbörja ett förändringsarbete i vårt sätt att se på skillnader mellan stad och land men även på förhållandet mellan de två. Å ena sidan är städerna beroende av landsbygderna för att få bland annat råvaror, energi och livsmedel. Å andra sidan är landsbygderna beroende av städerna som ekonomisk motor samt centrum för service och sjukvård. Med tanke på de samhällsutmaningar vi står inför med ett förändrat säkerhetspolitiskt läge och klimatförändringar tror jag att det är viktigt att vi börjar arbeta för en typ av samhällsmodell där vi ser förhållandet mellan stad och land som ett ekosystem där vi alla är beroende av varandra.  Tillsammans stärker vi förutsättningarna för vad som är möjligt.

Carl Strömberg, landsbygdsstrateg, Jordbruksverket