Reflektioner från en resa genom USA:s landsbygder

Jag och min familj gjorde i somras en tio veckor lång resa som vi länge har drömt om. En resa på drygt 700 mil från kust-till-kust. Vi ville uppleva ställen såsom New York, Washington, Memphis, New Orleans, Houston och Los Angeles. Städer som speglas i populärkulturen och inte minst får stort utrymme i nationell och internationell media. Men detta var inte allt vi drömde om. Vi såg även fram emot att uppleva de amerikanska landsbygderna och det heterogena USA som tillsammans har röstat fram president Donald Trump.

”visa mig era souvenirer och jag ska säga vem ni är”

Vi började vår vistelse med sex veckor i New York och anti-Trump-rörelsen var ständigt närvarande i media, på gatorna och på restaurangerna. Efter det amerikanska presidentvalet pratades det mycket om att det var ett rop om ett missnöje mot det politiska etablissemanget och en spegling av en ökande polarisering mellan stad och landsbygd. Vidden av denna splittring hade jag nog inte förstått förrän vi började rulla upp för Appalachernas bergskam och genom Mississippi-deltat. För det är någonstans där distansen till Washington ökar, inte enbart geografiskt.

Fattigdomen är påtaglig, vilket vi naturligtvis även såg i städerna, men den blir väldigt påtaglig när den karaktäriserar hela samhällen och inte enbart tiggande personer i tunnelbanan eller personer i köer till de offentliga vårdcentralerna. Och sen kan man lägga på ett lager av, på sina platser total segregation. Även om vi enbart var på snabba besök och hade kortare konversationer med lokalbefolkningen så är det inte svårt att förstå det växande missnöjet och en känsla av utanförskap och ett behov av att ropa högt för att nå Washington. Få åtgärder för tillväxt ser ut att nå ut till landsbygderna.

Vilket också gör att man kan dra paralleller till Sverige idag, som också i viss mån upplever en polarisering mellan städer och landsbygder. Städer och tätorter driver idag mycket av den ekonomiska tillväxten och befolkningsökningen. Men det innebär inte att platser utanför dessa är oviktiga. Jag tror att det är oerhört viktigt att lyssna på hela befolkningen och även försöka förstå de riktigt viktiga frågorna utanför städerna. Inte minst för att hålla ihop landet och skapa samförstånd mellan alla delar. Men då måste vi våga prata med varandra på alla nivåer och lyssna på vad man har att säga men även respektera varandras olika utmaningar och möjligheter. Särskilt om vi har som ambition att få ”hela Sverige att leva”. Annars blir det bara tomma ord som är långt ifrån verkligheten.

Övriga resereflektioner:
– Souvenirbutikerna är fyllda med politiska budskap- ”visa mig era souvenirer och jag ska säga vem ni är”
– Besöksindustrin på landsbygderna väger varje besökare på guldvåg och servicen är fantastisk
– 700 mil i bil med tre barn underlättas med ett par läsplattor, vilket innebär att barnen har sett mer landsbygd från bilrutan än stad eftersom det senare har fungerande wifi.

DR. Ek. Lina Bjerke, Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 
Läs hennes blogg här: