Bert Karlsson är en av landets mest kända entreprenörer. Han har utgjort en stark profil på en rad områden som berör mindre platsers utveckling. Hans entreprenörskap inom flyktingbostäder har varit i fokus under de senaste åren. Han ligger i startgropen för ett nytt lokalt politiskt engagemang med Rädda Skara-partiet. I sitt sommarprat sa han själv att han lyckats göra affär av att ta tillvara på allt det som Stockholm inte vill ha.