Henrik Oscarsson är professor i statsvetenskap och föreståndare vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet och ett välkänt ansikte i TV-sammanhang som handlar om opinionsbildning och väljarbeteende. Han har bland annat talat om hur skillnader i utveckling mellan stad och land påverkar vårt förtroende för våra valda politiker.