Lina Bjerke är Doktor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) och bloggare på Vertikals.se. Lina arbetar med att förstå vad som påverkar regioners förmåga att utvecklas, särskilt i dynamiken mellan städer och landsbygder. Forskar på hur kommuner lyckas vara attraktiva platser för boende och företagande och vilken betydelse det har för kompetensförsörjning, innovation, förnyelse och tillväxt.