Malin Ackermann drog igång kampen som fick regeringen att sätta stopp för centraliseringen av myndigheter när Skatteverket aviserade att flytta 9 kontor till större städer. Kampen blev uppmärksammad som en folkrörelse, där politiker, företagare, tjänstepersoner och medborgare jobbade för samma mål, att behålla jobben. Malin har sedan dess kommit att blivit inlandets röst och föreläser om demokratifrågor och konstruktiv opinionsbildning.