2016 års pristagare till 250 Möjligheters hederspris, Kiladalens Utvecklings AB (svb). Foto Anna Hållams

Nominera din plats till 250 möjligheters hederspris

Vi har instiftat 250 möjligheters hederspris som ska tilldelas en plats, en person, ett företag eller organisation som med kreativitet och passion utvecklar sin närmiljö. Mer information finns på hemsidan där du också kan skicka in ditt förslag. Bra idéer skall delas med andra.

Syftet med priset är att inspirera och lyfta de utvecklingsmöjligheter som givit resultat och effekter för en plats, ort, stad eller en företeelse på landsbygden. Passivitet är all utvecklings största hinder, därför är målet att hitta en riktigt bra exempel på en lyckad satsning som manar till efterföljare.

Nominera genom att skicka in en beskrivning om projektet innehållande:
  • Projektidé
  • Projektets syfte och målsättning. (Projektet kan ha genomförts eller vara pågående just nu).
  • Beskriv vilka parter som varit delaktiga och på vilket sätt.
  • Hur har utfallet av projektet varit?
  • Vilka lärdomar har gjorts under genomförandet?

Nomineringsförfarandet är öppet t.o.m 1 aug.2017 och är nu avslutad. Vi tackar för era bidrag.

Alla bidrag som kommer in vill vi dela med oss av på vår hemsida och i vår Facebookgrupp. Syftet är att dela goda idéer med andra.

Av inlämnade bidrag väljs tre bidrag ut och bjuds in som finalister till 250 möjligheters hederspris. Priset delas ut den 12 september i samband med konferensen.