Nomineringen öppen för 2018 års Hederspris
Vi har instiftat 250 möjligheters hederspris som kan tilldelas en plats, en person, ett företag, projektorganisation, organisation eller kommun som med kreativitet och passion utvecklar sin närmiljö.

Bra idéer skall delas med andra
Syftet med priset är att inspirera och lyfta de utvecklingsmöjligheter som gett resultat och skapat effekter på landsbygden och platser utanför våra naturliga tillväxtorter. Passivitet är ett stort hinder för all utveckling, därför är målet att hitta bra exempel på lyckade satsningar som manar till efterföljare.

Låt oss för enkelhetens skull kalla det projekt, men det är inte bara projekt Projekt vi menar. Vi menar all verksamhet, alla initiativ, allt arbete – tillfälligt eller över tid – i syfte att utveckla.

Nominera genom att skicka in en beskrivning om ”projektet”/arbetet innehållande:

  • Idé
  • Syfte och mål. (Projektet kan ha genomförts eller vara pågående just nu)
  • Beskriv vilka parter som varit delaktiga och på vilket sätt.
  • Hur har utfallet blivit?
  • Vilka lärdomar har gjorts under genomförandet?

Nomineringsförfarandet är öppet till fredagen den 7 september 2018.

Av inlämnade bidrag väljs tre bidrag ut och bjuds in som finalister till 250 möjligheters hederspris. Priset delas ut den 23 oktober i samband med konferensens mingelkväll.

 

Välkommen med din nominering! (öppnar 21 maj 2018)

Fastighetsägarna & Jordbruksverket

Nominera ett bidrag till 250 möjligheter

 

Verification