Kjell-Erik Sagebrant, ordförande Kalvsviks bygdegårdsförening tar emot diplomet från Jan Cedervärn, överdirektör Jordbruksverket, och Mattias Peterson, Fastighetsägarna. Foto: Tommy Whitfelt

Kalvsvik Bygdegårdsförening tilldelas 250 möjligheters hederspris

”Att ta tillvara alla möjliga resurser för att möta invånarnas behov på ett nyskapande sätt som skulle kunna stå modell inte bara för mindre orter utan även för större kommuner är utmärkande. Genom engagemang, kreativt arbete och planer för utveckling visar invånarna sin inställning till utveckling. Mötesplatsen har stor betydelse för gemenskap och aktiviteter. Kalvsviks bygdegård är ett gott exempel på detta.”

Bakom priset står den nationella konferensen 250 möjligheter som fokuserar på frågor kring stad och land och inte minst befolkningsutvecklingen i våra mindre kommuner. Konferensen samlar deltagare från såväl näringsliv som offentlig sektor samt ideella aktörer. Professor Charlotta Mellander, som varit med och initierat konferensen, har i olika studier visat hur cirka 250 av landets 290 kommuner förlorar sina unga vilket är en av anledningarna till det vikande befolkningsunderlaget i våra mindre kommuner. Priset syftar till att lyfta goda exempel från mindre kommuner som kan fler kan lära av i sitt arbete

Av många inskickade nomineringar valdes tre finalbidrag ut: Hotagens Trygghetsråd, Voullerimbygden samt vinnarna Kalvsviks Bygdegårdsförening, som är beläget ett par milsöder om Växjö.

Bakom konferensen står Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Jordbruksverket, Fastighetsägarna, Länsstyrelsen i Jönköpings Län, Destination Jönköping, Region Jönköping, Vertikals och Sveriges Centrumutvecklare.

Här kan du läsa mer om Kalvsvik Bygdegårdsförening och de övriga nominerade bidragen.