30 sekunder per slide och max 7 minuter

Peyman Vahedi om att Tänja på gränserna för att lösa sitt uppdrag.
Ulrika Geeraedts om varför dubbla bussturer ger fler resenärer.
Julia Sandwall om betydelsen av sociala innovationer för platsen.

.: Till programmet