92 möjligheter är en regional konferens på Gotland som samlar alla 92 socknar i en gemensam framtidsdiskussion. Det är inte bara snack – det är mycket verkstad. Tillväxt Gotland, Swedbank och Sparbanksstiftelsen Alfa berättar hur.