Vinna, växa, krympa, försvinna – eller samarbeta?

De oförväntade framgångsrecepten för svenska kommuner i globaliseringens, digitaliseringens och urbaniseringens tidsålder.

Cyberfilosofen Alexander Bard.
.: Tillbaka till programmet