Reformer och vardagsutmaningar ur glesbygdsperspektiv

peymanDe senaste åren har flera reformer genomförts. Staten har haft ambitionen att höja läraryrkets status, löneläget och att intressera fler för läraryrket. Vi kan troligen inte utvärdera ännu om intentionerna förverkligats, men andra effekter märks i vår vardag redan idag. Dessa effekter och andra vardagsutmaningar i glesbygd handlar det här blogginlägget om.


Read More

Segregation – faktorn som gör städerna till arenor för konfrontation? #jesuischarlie

Ojämlikt fördelade resurser har varit ett faktum sedan urminnes tider. Redan Plato skrev att varje stad, oavsett storlek, de facto är indelad i två delar: en rik och en fattig del. Vid den stora konferensen arrangerad av The American Economic Association (AEA) i Boston i förra veckan var just inkomstfördelning en av de mest diskuterade frågorna. Även boken av den franske ekonomen Thomas Piketty (Capital in the Twenty-First Century) har bidragit till att frågan diskuterats frekvent under senaste året.

Read More

Bästa kommunerna för julfirande 2014

Vi går mot en grön jul i södra Sverige. Men inte hindrar det oss från att känna julstämning. Julen är ju trots allt så mycket mer än snö (även om vi avundas norra delarna av landet lite grand just nu). Med två barn i huset är julen i ganska hög grad fokuserad på julklapparna och godiset, och vi vuxna fokuserar på hur tiden skall räcka till för alla förberedelser.

Read More

Kommuner och flyktingmottagande

Hur många flyktingar Sverige skall ta emot de närmaste fem åren är en het fråga. I takt med att oron ökar på flera ställen i världen skrivs prognoserna för flyktingmottagandet från Migrationsverket upp i snabb takt. Bara i år beräknas 83 000 flyktingar söka sig till Sverige och inte sedan kriget i forna Jugoslavien har Sverige stått inför utmaningar av detta slag då det gäller flyktingmottagande.

Read More

De kommer inte hem när de skaffar barn

När mina siffror över ungas flyttmönster publicerades förra året blev det mycket reaktioner, men en av de vanligaste var att åldersspannet 18 till 25 år inte täcker in de som kommer tillbaka hem när de skaffar barn. Denna vecka förlänger jag därför åldersspannet och ser i vilken grad antalet unga förändras mellan 18 och 30 år, där det senare är den ungefärliga medelåldern för första barnet i Sverige (kvinnor är något yngre, män är något äldre).

Read More

Är landsbygdskommuner vita fläckar på innovationskartan?

Det fortsätter att surra om landsbygdsfrågor i den offentliga debatten och i sociala medier. Politiker, debattörer och allmänna tyckare blir polariserade både i sina frågor och i sina svar. Många är antingen ”för” eller ”emot” landsbygden. Visst finns det landsbygdskommuner som idag inte skulle klara sig utan staden. De är ”sovrumskommuner” där deras nattgäster jobbar i staden.  Men som jag skrev i en tidigare bloggpost så skulle det även vara svårt för staden att vara utan landsbygden.

Read More

Dräneras Norrland på sina resurser?

Landsbygdsfrågan seglade upp som en bubblare i valdebatterna men det är ofta oklart vad som menas med att hela Sverige ska leva. Och det är sällan någon frågar sig varför? Finns det fog för en kompenserande landsbygdspolitik i Sverige? Är det till och med så att Norrland dräneras på resurser till fördel för storstäderna?

Read More

Landsbygdens medborgarskap

Att vara medborgare handlar om att höra till en gemenskap, om att ha rättigheter och skyldigheter, och om att bli behandlad som en jämlik. Traditionellt har man tänkt på medborgarskapet som något som är knutet till staten. Detta har förändrats under senare år, och allt fler forskare har skrivit om andra typer av medborgarskap – det lokala, urbana, regionala, europeiska eller till och med globala medborgarskapet.

Read More

När det ekologiskt nödvändiga blir det socialt önskvärda

Om vi tar hållbar utveckling på allvar så innebär det en i många avseenden omvälvande samhällsförändring. Det kommer att medföra att rådande strukturer dekonstrueras, att makt förskjuts och att gamla sanningar ifrågasätts. Det finns inga enkla svar på komplexa frågor. Samtidigt är det ekologiskt nödvändiga (eller de planetära gränserna) inte förhandlingsbart. Jag tror att vi på grund av klimatförändringarna äntligen börjar förstå detta – även om det smärtar.

Read More
Sida 4 av 512345