De kommer inte hem när de skaffar barn

När mina siffror över ungas flyttmönster publicerades förra året blev det mycket reaktioner, men en av de vanligaste var att åldersspannet 18 till 25 år inte täcker in de som kommer tillbaka hem när de skaffar barn. Denna vecka förlänger jag därför åldersspannet och ser i vilken grad antalet unga förändras mellan 18 och 30 år, där det senare är den ungefärliga medelåldern för första barnet i Sverige (kvinnor är något yngre, män är något äldre).

Read More

Är landsbygdskommuner vita fläckar på innovationskartan?

Det fortsätter att surra om landsbygdsfrågor i den offentliga debatten och i sociala medier. Politiker, debattörer och allmänna tyckare blir polariserade både i sina frågor och i sina svar. Många är antingen ”för” eller ”emot” landsbygden. Visst finns det landsbygdskommuner som idag inte skulle klara sig utan staden. De är ”sovrumskommuner” där deras nattgäster jobbar i staden.  Men som jag skrev i en tidigare bloggpost så skulle det även vara svårt för staden att vara utan landsbygden.

Read More

Dräneras Norrland på sina resurser?

Landsbygdsfrågan seglade upp som en bubblare i valdebatterna men det är ofta oklart vad som menas med att hela Sverige ska leva. Och det är sällan någon frågar sig varför? Finns det fog för en kompenserande landsbygdspolitik i Sverige? Är det till och med så att Norrland dräneras på resurser till fördel för storstäderna?

Read More

Landsbygdens medborgarskap

Att vara medborgare handlar om att höra till en gemenskap, om att ha rättigheter och skyldigheter, och om att bli behandlad som en jämlik. Traditionellt har man tänkt på medborgarskapet som något som är knutet till staten. Detta har förändrats under senare år, och allt fler forskare har skrivit om andra typer av medborgarskap – det lokala, urbana, regionala, europeiska eller till och med globala medborgarskapet.

Read More

När det ekologiskt nödvändiga blir det socialt önskvärda

Om vi tar hållbar utveckling på allvar så innebär det en i många avseenden omvälvande samhällsförändring. Det kommer att medföra att rådande strukturer dekonstrueras, att makt förskjuts och att gamla sanningar ifrågasätts. Det finns inga enkla svar på komplexa frågor. Samtidigt är det ekologiskt nödvändiga (eller de planetära gränserna) inte förhandlingsbart. Jag tror att vi på grund av klimatförändringarna äntligen börjar förstå detta – även om det smärtar.

Read More

På väg mot världens bästa regionala utbildningssystem!

Stora delar av Jämtlands och Västernorrlands län uppvisar lägre skolresultat jämfört med Sverige i övrigt. Dessutom lämnar många ungdomar och högskoleutbildade regionen för vidare studier och arbete.

Välutbildade individer behövs i vår region då skola, utbildning, forskning, innovationer, en aktiv arbetsmarknad, mänskligt kapital och internationella intressen är starkt sammanlänkande för en regions utveckling och överlevnad.

Hur ska vi tänka och agera för att vända trenden?

Read More

DÅLIG SERVICE PÅ LANDET? ÄH, LÄGG ÄGG!

Får jag höra ”sanningen” att det är dålig service på landsbygden en gång till så skriker jag rakt ut. För servicen på landsbygden har ju aldrig varit bättre.

Jag säger det igen, i versaler denna gång för att vara lite extra tydlig; SERVICEN PÅ LANDSBYGDEN HAR ALDRIG VARIT B-Ä-T-T-R-E!

Read More

Att förnya sig för framtiden i urbaniseringens spår

Sverige är det EU-land som urbaniseras i snabbaste takt. Stockholms Handelskammare illustrerar Stockholmregionens tillväxttakt med att staden växer med två SL-bussar per dag. Man ser framför sig hur landet dräneras och alla är på väg att flytta till huvudstadsregionen. Charlotta Mellanders forskning och senaste utspel om att 250 utav 290 kommuner förlorar sina unga förstärker bilden. Intrycket är att urbaniseringen är helt oundviklig, städerna växer och landsbygden avfolkas.

Read More
Sida 5 av 512345