250 möjligheter – en möjlighet till nytänk?

Vilken fantastisk möjlighet – en landsbygdskonferens på gångavstånd! En möjlighet till reflektion och nya tankar. Vi på Jordbruksverket ska snart börja fundera på nästa landsbygdsprogram. Processen i Bryssel har så smått startat. Signalerna därifrån låter lovande, bland annat nämns ökat medbestämmande för medlemsländerna. Tänk om det skulle bli så att vi själva får avgöra hur vi når de EU-gemensamma målen! Vilken frihet det skulle kunna innebära! Med frihet kommer ansvar. Vi kan inte ha program som ska ge alla allt. Vi kan inte heller detaljreglera allt. Vi måste våga vara obekväma om vi ska nå resultat. Jag skriver ”vi” – men till syvende och sist är det politikerna i Stockholm som bestämmer hur de medel som ställs till vårt förfogande ska användas.

Många tänker nog att det är väl bara att se till att pengarna kommer ut så löser sig resten. Jag tror inte det men jag tror inte heller att man från ett nationellt perspektiv kan göra sjuårs-planer som sedan ska följas till punkt ock pricka! Vi måste ta tillvara de lokala och regionala möjligheterna som finns i våra olika landsbygder. Jag skulle därför vilja se ett ökat regionalt inflytande på nästa program. Programmet måste kunna ta tillvara på den utvecklingskraft som finns i våra olika landsbygder, – en utvecklingskraft som också kan förstärkas här under dessa dagar.

En konferens som denna kan ge inspiration till nya tankar om utveckling både för oss på myndighetsnivån men framförallt väcka nya tankar hos de som ser till att möjligheterna förverkligas.

 

Pasi Kemi

Jordbruksverket