”Vi dricker te och lär oss e”

Birgitta Notlöf är verksamhetschef för Livstycket som trycker tyger baserat på invandrarkvinnors livshistorier, samtidigt som kvinnorna själva lär sig svenska språket och kulturen och inte minst stärker sin självkänsla. Idag sprids Livstyckets tyger och integrationsarbete ut över Europa.

.: Till programmet.