Blekinges skärgård och kustsamhällen har byggts upp kring det lokala skärgårdsfisket. Det småskaliga kustfisket har hotats av allt hårdare konkurrens från den storskaliga stordriften av fisket, krångliga regelverk och miljöhot.

Samtidigt ökar turismen och just skärgården ses som Blekinges konkurrensfördel i konkurrensen. Både turisterna och lokala kunder efterfrågar allt mer lokal producerad mat däribland lokalt fångad fisk från vår skärgård.  Utgångspunkten i projektet ”Ökat värde utan ökat uttag” har varit att rädda det småskaliga fisket kvar i en föränderlig tid genom att öka lönsamheten i näringen  genom kvalitets- och produktutveckling.

 

Utmaningen var att hur kan fiskeområdet skapa affärsutveckling utifrån de behov och visioner som dessa småskaliga yrkesfiskare och entreprenörer hade. Hur kan fiskeområdet stödja en

utveckling där just dessa fiskare är en del i en ny förändrad framtid. Och hur kan fiskeområdet vara med och skapa ett mervärde både när det gäller ekonomiskt, kvalitetsmässigt och miljömässigt.

 

 

 

Målet var att skapa en ny marknad med lokalt fångad fisk till turister, restauranger och lokalbefolkning samt nya sätt att distribuera eller försälja fisk för turismen eller till de lokala krögarna i området. Det kustnära yrkesfisket har varit en betydelsefull näring sedan urminnes tider men lider i dag av svag lönsamhet eftersom det blivit allt svårare att få bra priser utifrån kvalitet för sin fisk.
 
Genom aktiviteterna i projektet har de småskaliga yrkesfiskarna ökat sin framtidstro. Ökat sin lönsamhet genom att kunna leverera bättre kvalitetsprodukter till lokala mottagare. Nya produkter har tagits fram som exempelvis ”fiskfjäll” som chips till utländska kunder. Detta har bidragit till att öka värdekedjan och bättre priser har kunnat uppnås för ett flertal aktörer. Dessutom har projektet visat på att de småskaliga yrkesfiskarna är en viktig komponent när det gäller att skapa attraktivitet i Blekinges skärgård för turister och bidrar till att öka intäktsbasen i länet.