Vad är skillnaden mellan stad och landsbygd?

I den allmänna debatten görs det ofta en tydlig åtskillnad mellan stad och landsbygd och förmågan att skapa sysselsättningstillfällen. Jag hör ofta argumentet att landsbygderna är de som genererar tillväxten i jordbruk och staden är motorn för den svenska tjänstesektorn. Jag hårdrar naturligtvis detta lite men dessa påstådda skillnader kan skapa en föreställning om att möjligheter och utmaningar för de båda typerna av platser alltid är diametralt olika. Jag vill ge ett lite annat perspektiv på detta.

Läs hela Lina Bjerkes Bloggpost på Vertikals.se som du hittar här.

Vem ska vi vara attraktiva för?

I den senaste rapporten från långtidsutredningen målas framtiden för många glesbygdskommuner i dystra färger. Utredaren konstaterar att flera kommuner börjar närma sig en kritisk gräns för hur liten man kan vara och förslag om kommunsammanslagningar och mellankommunala samarbeten lyfts fram som lösningar.

Read More

EUs tillväxtpolitik missgynnar landsbygden

Den Europeiska Unionen står inför en rad utmaningar, såsom finansiell kris, arbetslöshet, flyktingströmmar, främlingsfientlighet och klimatförändringar. EUs 2020-strategi syftar till att lösa dessa utmaningar genom att skapa en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Strategin utgör ett centralt paraplydokument för medlemsländernas tillväxt- och utvecklingspolitik. Detta gäller inte minst politiken för regional- och landsbygdsutveckling. I korthet innebär strategin ett ökat fokus på ett antal överordnande mål som rör sysselsättning, energi och klimat, samt innovation och utbildning, som i kombination med regionala förutsättningar lägger grunden för vad man i EU-sammanhang valt att kalla smart tillväxt.

Read More

Polsk midsommar på spanska

IMG_0612De bilder vi målar med ord säger mer om oss än vad vi i förstone själva är medvetna om. De senaste åren har jag nogsamt följt de ord som journalister, vissa politiker och filmmakare använder när de målar livet på den svenska landsbygden.

Och det är en bild som jag inte känner igen mig i. En bild av lite lagom småkorkade, lågutbildade lantisar som lever i halvt nedlagda samhällen och mest drömmer om en svunnen tid.

Min bild är en annan.

Read More

250 möjligheter till förändring

Människor har flyttat i alla tider, det är naturligt. Att se sig omkring och införskaffa utbildning eller annan erfarenhet är sunt. Det gynnar både den individuella utvecklingen och bygden som har turen eller strategin att få den till sig. Det naturliga har blivit ett allt större problem för landets små kommuner. Problemen med utflyttning är väsentlig i takt med ökade svårigheter att klara kommunala uppdrag med minskade skatteintäkter.  Kommunernas innevånarantal sjunker och befolkningspyramiderna visar en allt skevare struktur mellan en åldrande befolkning och en lägre andel unga. Decennier av centralisering har skyndat på och förstärkt svårigheterna som mindre kommuner står inför. Det i sig ger ingen vacker bild av Sverige, ett Sverige som medvetet sänker Sverige. Det finns mycket att göra i strävan att påverka regeringens regionalpolitik, men det räcker inte, vi som vill bo utanför storstadskommunerna måste agera på flera sätt.

Read More

Därför är jag engagerad i 250 möjligheter och ettsverige

För drygt ett och ett halvt år sedan skrev jag en bloggpost om ungas flyttmönster och om hur 250 av 290 kommuner tappar sina unga. Ingen annan bloggpost som jag skrivit har någonsin genererat lika mycket uppmärksamhet. I princip var enda tidning i Sverige skrev om problemet under de två veckor som följde efter publicerandet och jag tror att jag gjorde en intervju med i princip varenda lokalradiostation i landet.

Efter att ha jobbat med platsers attraktivitet i närmare 15 år och efter att ha varit med på otaliga konferenser om stadsutveckling, så slog det mig hur få plattformar det finns för mindre platser som krymper.

#ettsverige

Läs hela bloggposten på Vertikals.se

thinkcamp

Vad är viktigt på riktigt?

Ungefär nio månader har gått sedan vi var i Jönköping sist och höll THINKCAMP med deltagare från ca 60 platser runt om i Sverige. Sedan dess har vi träffat många tjänstemän, invånare och politiker från orter längs vårt avlånga land och vi upplever en stor längtan. Längtan efter att få skapa framtid tillsammans med andra. Längtan efter ett inkluderande klimat och en inställning till andra som om de vore gäster i vårt eget hem. Längtan efter värdebaserad utveckling framför befolkningstillväxt.

Read More

Behöver Sverige en ny politik eller en ny opinion?

malin150324 gick Skatteverket ut med ett pressmeddelande att de avser lägga ner 9 av sina kontor och flytta dem till närmaste stad. En av kommunerna som drabbas är Lycksele i Västerbottens inland. Västerbottningar är ett starkt och tålmodigt folk, det är nedärvt i generationer att slita för sin sak och sitt levebröd. Men vilken styrka kan stå emot statens kontinuerliga urholkning av inlandet? Signalerna som sänds är dessutom allt annat än attraktionshöjande.

Read More

Det lilla är vägen till det stora…

lottijDet är snart tio år sedan. Jag var nyanställd på ett Leaderkontor och jobbade med att stötta unga på landsbygden att genomföra mindre projekt. Ett av projekten drevs av en grupp 14-åriga killar. Med hjälp av en ungdomsledare hade de tältat i skärgården och lärt sig mer om växter, djur och fiskar. De hade besökt kustbevakning och flygmuseum. De hade skrivit en ansökan, hållit koll på alla kvitton och formulerat en slutrapport med både bilder och text. Och nu ville jag bara träffa dem för att stämma av det sista och ställa lite frågor.

Read More

Hur många människor är en kommun?

Malin GumaeliusJag satte mig ner för att skiva ett blogginlägg om en liten kommun och vilka utmaningar det ligger i att krympa eller inte växa. Jag tänkte mig att resonera kring hur negativt vi pratar om det som inte är tillväxt och hur det påverkar hur vi tänker kring små kommuners framtidsutsikter. Dessutom ville jag få in tankar kring vad som är positivt med små kommuner, som demokratiaspekten med närhet till politiker och tjänstemän. Jag ville utveckla mina tankar kring vad som är kommunens uppdrag och om det måste vara kommunen som är utförare eller om små kommuners möjligheter ligger i att samverka med andra eller en förändring i ansvar mellan offentliga aktörer. Jag diskuterade med arbetskamraterna på kommunkontoret om sammanslagningar mellan kommuner, om fritidshusägare kunde betala skatt i två kommuner, om vad som skulle kunna göras annorlunda. Josefina Syssner kom och hälsade på och naturligtvis diskuterade vi krympande kommuner. Jag tänkte, läste, diskuterade och skrev utkast på utkast.

Read More

När du kallar en ort för håla, hur tänker du då?

annalundstromChristel Gustafsson ställde frågan när hon intervjuades i Bräcke förra året. Sammanhanget handlade om den urbana normen, en uppsättning antaganden som säger att stan är det naturliga och attraktiva, det som inte behöver förklaras eller försvaras. Den normen är nog inte uppenbar för alla, men jag stötte på den i samma ögonblick som jag återvände till min gamla hembygd efter nästan 20 års boende i diverse städer.

Dom som blivit kvar i stan frågade om jag verkligen skulle flytta till en håla som Bräcke. Där finns det väl ingen kultur? I början visste jag inte riktigt vad jag skulle svara, men nu vet jag vad det är som skaver. Och det är inte mig det är fel på.

Read More

Att våga växla upp

DSC_3440Att arbeta och verka i en medelstor kommun som inte drabbats av utflyttning eller förtunning av varken invånare eller företag är en ständig kamp. En kamp mot underordningen av strukturen kring förhållandet mellan stad och land. Hur vågar man gå vidare för ytterligare utveckling?

Read More

Flytta till landsbygden? Sen? (Del 2 av 2)

Jag beskrev i min senaste bloggpost hur de som avslutade sin eftergymnasiala utbildning flyttar de första fem åren och det var tydligt att det finns skillnader mellan landsbygdskommuner även om vi kontrollerar för storlek på kommun. De första fem åren är troligvits en tid då boendet reflekterar var möjligheterna finns för högutbildade (främst unga) att bo och samtidigt ha tillgång till ett jobb? Därför ser vi att den stora majoriteten av unga vuxna med högre utbildning söker sig till de större städerna efter avslutad examen. 

Läs hela bloggposten på www.vertikals.se

 

Subventionerad attraktionskraft

Majed Safaee_WEB_1Under de tre år jag har jobbat och bott i Sollefteå kommun har jag deltagit på en mängd konferenser, sett och hört många kloka människor diskutera landsbygdsproblem. Nästan varje gång har begreppet ”attraktivitet” kommit på tal.

Budskapet har alltid varit att Norrland, glesbygden, landsbygden eller vilket begrepp som nu används för att beskriva områden som inte är urbana centrum måste bli ”mer attraktivt”.

Read More

Urban norm gör landsbygden problematisk

dsc_3208Fokusera på problemen eller på orsaken till dem?
Ibland verkar landsbygden mest vara problematisk. Bredband har blivit ett landsbygdsproblem. Det som kan vara landsbygdens chans framåt. Omställningen till förnybar energi har blivit ett landsbygdsproblem. Trots att det är där den förnybara energin finns. Att vara liten ses som ett problem i sig. Eftersom det är eftersträvansvärt att vara stor. Servicen försämras och staten släcker ner sina kontor, som om det nationella åtagandet inte gäller för de som är små. I detta ska kommuner vara framåt och attraktiva för att konkurrera med andra kommuner om skattebetalare och jobb.  Men är orsaken till problemen verkligen lokala? Och om inte, på vilket sätt kan de lösas lokalt? Ofta ligger orsaken till problemen i strukturer som skapas långt utanför det kommunala självstyret. Lokalt tror jag att fokus på samarbete är en bättre väg än konkurrens. Och de som har makt att påverka strukturer måste ta hänsyn till att effekterna kan bli olika i olika delar av landet.

Read More

Reformer och vardagsutmaningar ur glesbygdsperspektiv

peymanDe senaste åren har flera reformer genomförts. Staten har haft ambitionen att höja läraryrkets status, löneläget och att intressera fler för läraryrket. Vi kan troligen inte utvärdera ännu om intentionerna förverkligats, men andra effekter märks i vår vardag redan idag. Dessa effekter och andra vardagsutmaningar i glesbygd handlar det här blogginlägget om.


Read More

Segregation – faktorn som gör städerna till arenor för konfrontation? #jesuischarlie

Ojämlikt fördelade resurser har varit ett faktum sedan urminnes tider. Redan Plato skrev att varje stad, oavsett storlek, de facto är indelad i två delar: en rik och en fattig del. Vid den stora konferensen arrangerad av The American Economic Association (AEA) i Boston i förra veckan var just inkomstfördelning en av de mest diskuterade frågorna. Även boken av den franske ekonomen Thomas Piketty (Capital in the Twenty-First Century) har bidragit till att frågan diskuterats frekvent under senaste året.

Read More
Sida 3 av 41234