Omöjliga möjligheter utan uppkoppling!

”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Det poängteras i tre aktuella nationella strategier* framtagna av regeringskansliet. Det regionala samarbetet kring att bygga säker och snabb tillgång till internet i hela landet är viktigare än någonsin. Arbetet kräver modiga beslut och bred samverkan här och nu.

Read More

Att växa till och veckla ut

Sedan många år driver den lilla landsbygdskommunen Vara sin långsiktiga planering med kulturen som en av de viktigaste kartritarna. Manifestationer på det är exempelvis elevaulan som blev Sveriges största konserthus. Eller ja, kanske inte till formen men väl till innehållet. Eller tågstationsrestaureringen som blev nordens största konstverk, The Blue Orange, skapat av den tyska konstnärinnan Katharina Grosse. Eller den södra delen av kommunens stadspark, Badhusparken, som i skrivande stund utifrån en konstnärligt driven process omvandlas till Varabornas gemensamma vardagsrum, en yta att känna samhörighet med (och på). Som kronan på verket har konstnärerna valt att placera ett 20 meter högt utkikstorn som symbol för att man i Vara ser lite längre.

Vildvinstornent helfigur BERNSTRAND KARLSSON s 3

Read More

Det unika sitter inte i storleken

Idag pratas det alltmer om vetskapen att en övervägande del av Sveriges kommuner inte växer. För många kommuner är det en realitet att drömmen om en växande befolkning aldrig kommer att bli verklighet. Ändå kämpar många emot och har svårt att förhålla sig både till den egna statistiken och till forskningen i stort. Och det är kanske inte så konstigt att förstå, hur kommunicerar man nedgång om man är kommunpolitiker och vill bli omvald?

Read More

Med pilgrimens blick

Kyrkan i Moskosel ligger nära landsvägen som leder till Arvidsjaur eller Jokkmokk. Här genomförde jag för ett par år sedan fältstudier i ett teologiskt forskningsprojekt om Svenska kyrkans roll och identitet i glesbygder. Byn hade sin storhetstid på 1940-50 talet innan motorsågen blev en del av skogsbruket. Sedan dess har invånarantalet minskat. Butiker och caféer har försvunnit och skolan är nedlagd. I byn står flera hus tomma. Några av dem håller på att rasa.

Read More

Den kommunala arkitektens betydelse för platsutveckling

Människor flyttar från landsbygden till tätare befolkade regioner och städer. Många gånger utbildar de sig där till exempelvis läkare, ingenjörer, lärare och arkitekter. Eller så har de utbildat sig, tar ett första jobb någonstans, och återvänder när möjlighet till högre lön, mer kvalificerade arbetsuppgifter och en urban livsstil erbjuds. Vi har hört den förut. Och anledningarna till detta är naturligtvis flera, men detta inlägg berör (bristen på) arkitekter i kommunal anställning, och dess (potentiella) betydelse för platsutveckling i mindre orter i landsbygdskontext.

Read More

Vem ska vi vara attraktiva för?

I den senaste rapporten från långtidsutredningen målas framtiden för många glesbygdskommuner i dystra färger. Utredaren konstaterar att flera kommuner börjar närma sig en kritisk gräns för hur liten man kan vara och förslag om kommunsammanslagningar och mellankommunala samarbeten lyfts fram som lösningar.

Read More