De ungas flyttmönster 2015

Charlotta Mellander och Lina Bjerke presenterar nya siffror för 2015 om ungas flyttmönster. Vilka kommuner förbättrar sig i förhållande till 2014? Charlotta Mellander och Lina Bjerke har statistiskt matchat våra besökare baserat på årets Bäst att bo-index och detta ligger till grund för kvällens bordsplacering. Sitt med någon som med stor sannolikhet står inför liknande utmaningar.

.: Till programmet