Hur mindre platser kan jobba med design för att öka sin attraktionskraft. Dag var involverade i en kraftfull re-design av framgångsrika Åre som syns och upplevs än idag. #designadinplats