Hur mindre platser kan jobba med design för att öka sin attraktionskraft. Dag har följt och arbetat med hur utvecklingen av Åre genomfördes i en kraftfull re-design som syns och upplevs än idag. Erfarenheterna och kraften har också använts i både Blekinge och Småland. #designadinplats