Erik Eriksson, VD och tredje generationens delägare i fastighetsbolaget Wennergrens i Hjo. Eftersom Hjo saknar kommunalt bostadsbolag hamnar mycket av ansvaret för att utveckla Hjo som en attraktiv boendeort på Wennergrens. Man jobbar hårt med att hålla den fysiska miljön intressant och välkomnande, ett arbete som handlar lika mycket om att bevara som att utveckla. Men det är viktigt att staden hålls levande och inte blir ett museum!