Innovationer och entreprenörsskap på landsbygden
Utmaningar och möjligheter kring innovationer och entreprenörskap på landsbygden. Hans Westlund är professor i entreprenörskap vid JIBS, professor i urbana och regionala studier vid KTH, samt gästprofessor vid Kinesiska Vetenskapsakademin och flera kinesiska universitet. Från sin hemmabas i Jämtlands djupa skogar har han studerat den regionala utvecklingen under lång tid. ”Vad kommuner, företag och lokala entreprenörer gör spelar faktiskt roll” säger han.