Foto Anna Hållams

Det behövs mer lokalt engagemang och kraft på mindre orter för att möta utmaningarna som följer i urbaniseringens spår.

Det är projektet Ökat värde utan ökat uttag ett utmärkt exempel på tyckte juryn från 250 möjligheter. Av ett 15-tal nominerade platser och projekt valdes tre finalkandidater ut:

Ökat värde utan ökat uttag-Blekinge, Bygd och stad – Örnsköldsvik samt Råek – Råne älvdalsrådet.

Och till vinnare utsågs Ökat värde utan ökat uttag från Blekinge med följande motivering

”Att vända en utveckling som av många ansetts vara oundviklig har varit kärnfrågan. Genom att målmedvetet satsa på en traditionell näring med nya idéer i form av affärs- och produktutveckling där kvaliteten hela tiden har funnits i centrum har lönsamhet och framtidstro ökat. Ett målinriktat tänk har funnits i hela värdekedjan från fisk till butiker/restauranger vidare till konsument. Juryn har funnit en gedigen helhetssyn och brett engagemang med lösningar som kan sporra andra verksamheter och platser.”

Utmärkelsen 250 möjligheters hederspris syftar till att inspirera till nya strategier och möjligheter i krympande kommuner. Målet är att lyfta goda exempel och lyckade satsningar som fler kan ta del och lära av.

Priset till projektet Ökat värde utan ökat uttag delades ut i samband med den nationella konferensen 250 möjligheter som fokuserar på mindre platsers möjligheter och utmaningar som följer av den starka urbaniseringstrend som sker både i Sverige och övriga världen. Prisutdelare var Tomas Kruth från Fastighetsägarna och Magnus nordgren från Jordbruksverket.

Pressbild för fri publicering finns här. (Fotograf Anna Hållams.)

https://www.dropbox.com/s/y8s2zvvyyqhm9u7/vinnare_hederspris.jpg?dl=0

Personer på bilden sett från vänster, Tomas Kruth – Fastighetsägarna, Glenn Fridh – vinnare, Ingemar Olofsson – vinnare, samt Magnus Nordgren – Jordbruksverket.

 

Kontaktpersoner.

Ingemar Olofsson, +46 76 800 1600 (vinnare)

Magnus Nordgren, +46 70 542 22 58 (prisutdelare)