250 möjligheters hederspris instiftades av Fastighetsägarna 2016 och delas ut för tredje gången under konferensen den 23 och 24 oktober. Av totalt 15 inskickade bidrag har juryn bestående av Charlotta Mellander – JIBS, Magnus Nordgren – Jordbruksverket och Mattias Peterson – Fastighetsägarna valt ut tre bidrag varav en tilldelas 250 möjligheters hederspris 2018.

Syftet med priset är att inspirera och lyfta de utvecklingsmöjligheter som gett resultat och skapat effekter på landsbygden och platser utanför våra naturliga tillväxtorter. 

De tre nominerade är:
Kalvsviks bygdegårdsförening
Hotagens trygghetsråd
Vuollerimbygden