Historien om hur Nobel kom till Kronoberg.

Mot nya höjder är ett nytt projekt i Kronobergs län för att öka intresset kring tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och samtidigt bidra till kompetensförsörjningen till alla arbetsgivare i länet. Hör Christel Gustafsson och hennes kollegor berätta historien bakom och arbetet med hur Nobel kom till Markaryd.