Utveckling, möjligheter och utmaningar

Johan Persson, ordförande för den parlamentariska landsbygdskommittén redogör för hur kommittén ser på landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar.

.: Till programmet