”sanningen om framtiden” eller ”framtiden i ett historiskt perspektiv” – vem blir vinnarna när den nya tekniken nu får fullt genomslag, vilka möjligheter skapas för länder, regioner och städer / landsbygd samt för dig som individ? Hur bör vi förhålla oss till AI, bitcoin och ett Internet som kan och innehåller allt i en nära framtid? #digitaliseringimindrekommuner