Josefina Syssner är forskare och föreståndare för Centrum för Kommunstrategiska Studier och forskar kring platsers politiska frågeställningar, strategier och processer. Just nu leder Josefina en treårig studie kring förstärkt lokal attraktionskraft och är dessutom aktuell med en ny bok om krympande kommuner. #förstådinplats