Ett nav för bygden genom engagemang och kreativt arbete i mötesplatsen Kalvsviks bygdegård

Kalvsviks bygdegårdsförening vill hela tiden utveckla bygdegården och bygden genom nya idéer och projekt. De har ett envetet engagemang och en vilja att komma med konstruktiva lösningar. I byn som ligger i Växjö kommun bor det 600 invånare och de har idag en god basservice, med skola och förskola som är inrymda i bygdegården. Lanthandel finns i byn liksom ett rikt föreningsliv och företag. Att det finns skola och barnomsorg är av stor vikt; det gör att barnfamiljer kan tänka sig att flytta till Kalvsvik. Kommunen hyr lokaler av bygdegården vilket ger föreningen en stabil ekonomi som ger utrymme för nya satsningar.

Kalvsviks bygdegårdsförening, som bildades för drygt trettio år sedan, har blivit lokomotivet som leder utvecklingen i byn tillsammans med sockenrådet som är den sammanhållande föreningen.

En av de senare satsningarna är multiarenan som stod klar i våras. Multiarenan erbjuder en plan för basket på sommaren och skridskoåkning på vintern; pulkabacke, boulebana och utegym samt klättervägg. Hela tanken med multiarenan är att den ska vara för alla åldrar, både unga och äldre, och öppen dygnet runt. Arenan har finansierats med medel från Leader och en hel del ideellt arbete.

Föreningen har även satsat på solceller på bygdegårdstaket som ett led i att skapa bättre förutsättningar för en hållbar miljöutveckling.

Nästa stora projekt som är på gång är att man vill satsa på ungdomsverksamhet genom att bygga ut bygdegården för att skapa rum där ungdomarna i byn ska kunna träffas och fika, spela bordtennis, spel eller bara umgås. Till detta hoppas de att kunna få stöd från Arvsfonden.

Inställningen bland byns invånare är att engagemang, kreativt arbete och planer för utveckling lönar sig. Mötesplatsen har stor betydelse för gemenskap och aktiviteter och Kalvsviks bygdegård är ett gott exempel på detta.

Välkommen

Här finns ytterligare artikel om Kalvsviks bygdegårdsförening.