Bygdsam för en långsiktig samverkan
Vi är stolta över den utveckling vi har skapat tillsammans i Örnsköldsvik för en bygd och stad i balans. Här möter du landsbygdsutvecklaren Lena Lindström och projektledaren Ann Holst som berättar om utvecklingsresan. Örnsköldsvik har tagit plats på den nationella arenan och är förebild i Sverige för bl a arbetet med servicepunkter och närarbetsplatser.