Doktor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. I sin forskning har hon främst tittat på hur kommuner lyckas vara attraktiva platser för boende och företagande och vilken betydelse det har för kompetensförsörjning, innovation, förnyelse och tillväxt. #femårmed250möjligheter