Förändringsarbete; nyfikenhet och envishet

Människor har i alla tider ansträngt sig för att förbättra allt möjligt. Sig själva, sina barn, sina partners, sina bostäder och sina levnadsomständigheter i största allmänhet.

I vårt arbete som forskare träffar vi ofta en alldeles speciell kategori av människor, nämligen de som anstränger sig särskilt mycket för att förbättra saker och ting. Vi tänker på de som engagerar sig i saker utanför den alldeles egna familjen eller den egna lilla kretsen. De som gett sig sjutton på att förbättra förhållandena på den egna orten.

De är på många sätt helt fantastiska dessa människor. Istället för att sätta sig ner och vara nöjda med tingens tillstånd (eller för den delen muttra surt över desamma, och knyta näven i fickan) så lyfter de blicken och ser att saker faktiskt skulle kunna bli fantastiskt bra om man bara ansträngde sig lite grann. Detta är människor som går med i byalag, i ungdomsförbund, föreningar och politiska partier för att hitta likasinnade som också vill förändra världen just här och nu. Men det är också människor som driver företag, som utbildar sig, och som bygger hela sitt yrkesliv på ett driv efter att göra saker och ting bättre på olika sätt. 

När vi funderar på vad som utmärker dessa människor så är det tre ganska motsägelsefulla saker som slår oss.

För det första är dom öppna och nyfikna, samtidigt som dom är helt omöjliga att ändra på. De läser på, går studiecirklar, lyssnar på föredrag och suger åt sig kunskap från alla håll och kanter. Samtidigt är det helt omöjligt för dysterkvistar i omgivningen att övertyga dom om att ”det går inte” eller ”det har vi redan prövat”.

För det andra är dom lyhörda och sociala, samtidigt som dom alla är starka individualister. Utveckling och förändring kräver samarbete, och det vet dessa människor. Samtidigt går de sin egen väg och driver sina egna projekt när det behövs.

För det tredje är dom både problem- och möjlighetsorienterade. De har förmåga att se vad det är som skaver – till exempel en dålig väg, uselt fiber eller ett undermåligt kultur- och fritidsutbud. Men de har också förmågan att se vad som behövs göras för att hantera problemet.

Slutsatsen vi drar är att människor har förmåga att vara på många olika sätt, och kan ha till synes motstridiga egenskaper som sin främsta styrka. I vår forskning undersöker vi bland annat hur de människor som arbetar med lokal utveckling tar sig an sina uppgifter, och vad de uppfattar som allra viktigast. Vill du veta mer om resultaten? Kom till vårt pre-event i Jönköping i september!

 

Albin Olausson, Josefina Syssner

Albin och Josefina presenterar resultat av sin forskning i ett spännande preevent inför årets konferens.