Tillsammans skapar vi framtidens landsbygd!

 

Så här i början av sommaren så känns den oändlig och full av drömmar om den perfekta svenska sommaren. Fylld med sol och bad, ljumna kvällar och vackra vyer. Ett  Småland som visar sig från sin bästa sida. Ett vackert landskap med blommande ängar, trägärdesgårdar och ett grönt böljande landskap.

Ett öppet landskap med betande djur och en aktiv bonde som brukar jorden. Ett blomstrande företagande, gärna med gårdsbutik där man kan köpa solvarma tomater, färsk dill eller majs. Ser du landskapet framför dig? Ett landskap som beskrivs som en miniatyr av det som är Sverige. Utländska turister betalar för att besöka vår tysta och vackra livsmiljö. De uppskattar mycket av det som vi tar för givet.

En bygds attraktionskraft kan vara så mycket, ett böljande landskap, närhet till affärer eller just bara tystnad. Vårt landskap är det som många skulle definiera som en stark attraktionsfaktor till varför man vill bo och verka i vårt län, på vår landsbygd. Attraktionskraften är en nyckelfaktor för tillväxt och utveckling. Så hur gör vi då för att behålla denna attraktionskraft? Vi måste fortsätta utvecklas!  

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 syftar till att främja utvecklingen på landsbygden och skapa konkurrenskraft och en attraktiv livsmiljö. Genom olika sorters stöd som Länsstyrelsen i Jönköpings län handlägger ska vi fram till 2020 skapa bättre förutsättningar att verka och bo på vår landsbygd.

Landsbygdsprogrammet skapar inte attraktionskraft – det gör vi människor som arbetar och bor på vår landsbygd. Däremot så kan landsbygdsprogrammet främja utvecklingen. Det kan stimulera till fler gårdsbutiker eller nya stallar. Det kan ge stöd till paketering av våra tjänster och våra naturupplevelser. Men programmet kommer inte med några initiativ eller idéer – det gör du!  Dina idéer och engagemang behövs! Det är det som skapar attraktionskraft – att idéer utvecklas och ger tillväxt. Så vad vill du utveckla för att kunna leva, bo och verka på landsbygden? Tillsammans skapar vi framtidens landsbygd!

 

Nina Elmsjö, chef för enheten för landsbygdsutveckling Länsstyrelsen Jönköpings län