Räkna med resurserna utanför 50-skyltarna!

När samhället pratar innovation, tillväxt och framgång, kopplas det oftast samman med större städer. Sofia Lindblad fokuserar på det som händer utanför 50-skyltarna, verksamheter och människor på landsbygden och hur de faktiskt bidrar till utveckling för kommunen, regionen och landet Sverige.

 

.: Till programmet