Mia Wahlström, Tekn. Dr., disputerade 2017 med avhandlingen ”Livable and Sustainable cities” vid institutionen för Samhällsplanering och miljö, KTH. Hennes forskning handlar om städers attraktivitet i termer av olika aspekter av hållbarhet och goda levnadsförhållanden, bl.a. vad som förklarar uppfattningen om att en stad har en stark själ/identitet. Mia är även en erfaren konsult på Tyréns AB, där hon arbetar med strategisk stadsutveckling och samhällsanalys. #platsenssjäl