Mia Wahlström, Tekn. Dr., disputerade 2017 med avhandlingen ”Livable and Sustainable cities” vid institutionen för Samhällsplanering och miljö, KTH. Hennes forskning handlar om städers attraktivitet i termer av olika aspekter av hållbarhet och goda levnadsförhållanden, bl.a. vad som förklarar uppfattningen om att en stad har en stark själ/identitet. Mia är även en erfaren konsult på Tyréns AB, där hon arbetar med strategisk stadsutveckling och samhällsanalys. #platsenssjäl

 

 

Paket 1
SEK2590 (exkl. moms)
 • Konferensavgift paket 1.
 • Lunch dag 1.
 • Eftermiddagskaffe dag 1.
 • Nätverkskväll dag 1.
 • Morgonkaffe dag 2.
 • Förmiddagskaffe dag 2.
 • Lunch dag 2.
Paket 2
sek1995. (exkl moms)
 • Konferensavgift paket 2.
 • Lunch dag 1.
 • Eftermiddagskaffe dag 1.
 • Morgonkaffe dag 2.
 • Förmiddagskaffe dag 2.
 • Lunch dag 2.