Ett 15-tal nomineringar med fantastiska projekt och initiativ har kommit in till 250 möjligheters hederspris 2017. Nedan presenteras de tre nominerade bidragen.