Vi har nått Peak Urban

När alla pratar om ett fenomen (som inte ÄR en naturlag) som om det vore en självklarhet kan man vara säker på att man nått ”peaken”. Och där var vi alldeles nyss när det gäller urbanisering. Det har varit självklart att ”alla vill bo i städer” och självklart att städerna skulle fortsätta växa ohämmat på bekostnad av landsbygden.

Idag växer 280 kommuner i Sverige och in- och utflyttningen på landsbygden har varit balanserad sedan 80-talet. Varför städerna växt är inte för att det kommer busslaster från inlandet utan ”busslaster” från Syrien, Somalia och Afghanistan och att det föds mer barn.

I den värld vi lever i upplever fler och fler att den trygghet som landsbygden kan ge är ett värde som man vill komma åt. Så mitt tips är att redan nu investera i fastigheter på landsbygden för de kommer gå åt som smör i solsken. Fördelarna med att bo på landsbygden är många, närheten till människor, samverkan, enkelhet, låga kostnader och mer tid.

I och med bredbandsutbyggnad, möjligheter till fler platsoberoende arbeten och smarta servicelösningar finns oändliga möjligheter. Vi är inte där än, det finns en hel del att göra, det finns särskilt olika förutsättningar och förväntningar på stad och land. Många resurser satsas fortfarande i städerna, infrastruktursatsningar och bredbandsutbyggnad saknas i delar av Sverige och det behövs regelförenklingar och avbyråkratisering. Där har den parlamentariska landsbygdsutredningen många goda förslag som vi hoppas på att man ska genomföra.

Oavsett är det verkligen dags att skaka av den gamla bilden av en landsbygd som lite bakom (både flötet och tiden) och ge plats för den verkliga bilden av landsbygden som innehåller både och, och lite till, precis som städerna. Barn spelar Pokemon Go eller har fidget spinners både på Södermalm och i Sollefteå. Det föds barn både på Södermalm och i Sollefteå (så båda borde ha tillgång till ett BB) och det skapas nya företagsidéer både på Södermalm och i Sollefteå och det värde som genereras på Södermalm och i Sollefteå borde i större utsträckning landa lokalt.

Så fundera på ert synsätt. Hur tänker du på land och stad? Peak Urban är här. Dags att tänka nytt och tänka om. Hela Sverige behövs för att kunna utveckla vårt gemensamma land.

Terese Bengard

Verksamhetschef Hela Sverige ska leva

Fd kommunalråd och kommunikatör bosatt i Hammarstrand, Ragunda kommun, Jämtland