250 möjligheter startades 2014 av Internationella Handelshögskolan i syfte att vara en mötesplats för människor som på olika sätt engagerar sig i platsers utveckling. Bakgrunden vad den bloggpost som professor Charlotta Mellander skrev i december 2013 om ”De ungas flykt till staden” som berörde flyttmönster bland unga i åldern 18-30 år. Analysen visade att 250 av 290 kommuner förlorar sina unga över tid och de återvänder inte i tillräckligt hög grad för att mindre platser ska fortsätta att växa.

Urbaniseringen som pågått under många decennier kommer med all sannolikhet att fortsätta och därför finns det ett stort behov av att få fram nya strategier för mindre platser som inte växer i samma utsträckning. Men hur ser då framtida strategier ut för en mindre kommun, en plats eller en region? Går det att krympa smart? Vad har politiken för ansvar? Vad kan olika drivkrafter göra för att skapa en attraktiv miljö – både för de som redan bor där men också för de som vill flytta dit.

Konferensen 250 möjligheter lyfter forskning på området och visar på goda exempel med ett speciellt fokus på mindre kommuner. Idag är konferensen en nätverksplattform där engagerade individer träffas, lär sig nya saker och tillsammans är med och utvecklar framtidens mindre kommuner.

250 möjligheter vänder sig till:

  • Eldsjälar som berikar sin plats
  • Näringsidkare inom fastighet, handel och kulturliv
  • Fritids- och kulturarbetare som fyller platsen med liv
  • Platsutvecklare som ofta fångar upp tidiga behov i civilsamhället
  • Forskningsmiljöer – vi vill utveckla arenan med mer fördjupad kunskap
  • Politiker på lokal, regional och nationell nivå som har möjlighet att förändra
  • Alla människor som vill vara en del av framtiden

Välkommen till 250 möjligheter!