Po Tidholm var den kanske starkaste rösten i landsbygdsdebatten under 2016. Hans programserie om skillnader mellan stad och land ”Resten av Sverige” väckte en slumrade debatt till liv. Han lyfte frågor om platsens egen roll men också politikens påverkan på mindre platsers utveckling över tid