Med nya invånare följer nya möjligheter

Ägare och brukare av jord och skog börjar nu att hitta affärsmöjligheter i boenden, praktik och arbetskraft när det gäller nyanlända. Det kan gälla enklare praktik någon dag i veckan för någon som vill komma in i det svenska arbetslivet och det kan gälla personer med kunskaper och erfarenheter som gör dem direkt anställningsbara.

LRF projektet – Landet runt sammanför företagare som har möjliga praktik- och arbetsplatser med dem som förmedlar nyanlända, dvs förmedlare från arbetsförmedling och kommun. Efter att ha genomfört möten i drygt tjugo kommuner vet vi att företagare bär frågor kring anställningsformer, försäkringar, ersättningar och vad man gör om det inte fungerar som önskat. Vi vet också att förmedlare som träffar företagare i det gröna näringslivet vill ha ett samarbete.

Sverige har idag många invånare som har lämnat allt för att börja om på nytt och som ser ett arbete som något av det viktigaste i sin tillvaro. Det företag och den ort som knyter den arbetsvillige till sig kommer med stor sannolikhet att skapa relationer som räcker länge.

Medverkar gör personal från Landet runt, LRF.