Bid, Business Improvement District, är en internationellt utbredd samverkansform för att utveckla platser och städer med ett socialt hållbarhetsperspektiv. Modellen används i många internationella sammanhang och Svenska stadskärnor, tillsammans med sina partners, jobbar nu för att utveckla denna för mindre orter och platser. Jakob Ebner och Inger Alfredsson ger en inblick hur din plats kan använda modellen och Tomas Kruth ger en bakgrund och framtidsspaning.