Bid, Business Improvement District, är en internatiollt utbredd samverkansform för att utveckla platser och städer med ett socialt hållbarhetsperspektiv. Modellen används för att utveckla både små och stora städer i Europa och Nordamerika, bland annat. Sverige används modellen i försvenskad form fråmst i stadsdelar och förorter. Svenska Stadskärnor har inspirerats av detta och jobbar nu för att utveckla BID-konceptet också för mindre orter och platser. Att hitta argument och verktyg för utveckling även i krympande orter är angeläget.


 

Anmälan paket 1
2 495SEK1 april - 31 aug
  • I priset ingår alla delar som; pre-events, föreläsningar, lunch och eftermiddagskaffe dag 1, nätverkskvällen och föreläsningar, förmiddagskaffe och avslutande lunch dag 2. Alla priser exkl. moms.
Anmälan paket 2
1 995SEK1 april - 31 aug
  • I priset ingår pre-events, föreläsningar, lunch och eftermiddagskaffe dag 1, och föreläsningar, förmiddagskaffe och avslutande lunch dag 2. Alla priser exkl. moms. (Nätverkskvällen exkluderad).