Bankkontor på landsbygden. Tina är doktorand i nationalekonomi och forskar om regionala ekonomier och dess företagsomvandling. Mikaela är doktor i nationalekonomi och forskar om nyföretagande och olika typer av kapital såsom humankapital och finansiellt kapital. Nyligen tilldelades hon unga forskarpriset 2017 av Entreprenörskapsforum. På detta pre-event kommer Tina och Mikaela att visa hur utvecklingen av bankkontor har sett ut i Sverige och vilka konsekvenser det har för etablerade företag och nyföretagande.