Nyhetskonsumtion och redaktionell närvaro på landsbygden Lokala morgontidningar har traditionellt haft ett starkt fäste på landsbygden, men i takt med att medielandskapet har omformats, har också konsumtionen av lokala nyheter förändrats. Vi kommer att visa hur den redaktionella närvaron och nyhetskonsumtionen har utvecklats över tid i svenska kommuner. Utgångspunkten är frågan om vilken betydelse den redaktionella närvaron – eller kanske snarare frånvaron – har för människors val att ta del av lokala nyhetsmedier.

 


 

Paket 1
SEK2590 (exkl. moms)
 • Konferensavgift paket 1.
 • Lunch dag 1.
 • Eftermiddagskaffe dag 1.
 • Nätverkskväll dag 1.
 • Morgonkaffe dag 2.
 • Förmiddagskaffe dag 2.
 • Lunch dag 2.
Paket 2
sek1995. (exkl moms)
 • Konferensavgift paket 2.
 • Lunch dag 1.
 • Eftermiddagskaffe dag 1.
 • Morgonkaffe dag 2.
 • Förmiddagskaffe dag 2.
 • Lunch dag 2.