Nyhetskonsumtion och redaktionell närvaro på landsbygden Lokala morgontidningar har traditionellt haft ett starkt fäste på landsbygden, men i takt med att medielandskapet har omformats, har också konsumtionen av lokala nyheter förändrats. Vi kommer att visa hur den redaktionella närvaron och nyhetskonsumtionen har utvecklats över tid i svenska kommuner. Utgångspunkten är frågan om vilken betydelse den redaktionella närvaron – eller kanske snarare frånvaron – har för människors val att ta del av lokala nyhetsmedier.