Fem föreläsare – fem tillfällen att diskutera!

Plan B – hur kan den se ut?
Josefina Syssner forskare Linköpings Universitet.

Att tänja på lagen för att lösa sitt uppdrag
Peyman Vahedi rektor, Kramfors Kommun tillsammans med politiker och tjänstemän från Kramfors.

Att bevara kulturvärden på mindre platser eller orter.
Pia Nilsson, doktor Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Hur kan service och betaltjänster erbjudas i alla kommuner?
Helena Liljergren, Länsstyrelsen i Jönköpings Län.

Betydelsen av mångfald för kommuners utveckling.
Lina Bjerke ek. doktor Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Sofia Wixe, doktorand Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

.: Till programmet