Sex föreläsare – fem tillfällen att diskutera!

  • Matens roll för den mindre kommunens attraktivitet – Lars Pettersson – JIBS
  • Vad gör Norge för att landsbygden ska leva? – Svein Frisvoll – NTNU
  • Bygdsam för långsiktig samverkan – Lena Lindström & Ann Holst
  • Innovationer och entreprenörskap på landsbygden – Hans Westlund – JIBS / KTH
  • Att skapa sitt eget lokala 250 möjligheter – Tillväxt Gotland, Sparbanksstiftelsen Alfa och Swedbank Gotland
  • Historien om hur Nobel kom till Kronoberg – Christel Gustavsson