Tisdag 23 oktober

10.00 Kaffe och registrering

10.30 Pre-event – start.

  • Matens roll för den mindre kommunens attraktivitet – Lars Pettersson – JIBS
  • Vad gör Norge för att landsbygden ska leva? – Svein Frisvoll – NTNU
  • Bygdsam för långsiktig samverkan – Lena Lindström & Ann Holst
  • Innovationer och entreprenörskap på landsbygden – Hans Westlund – JIBS / KTH
  • Att skapa sitt eget lokala 250 möjligheter – Tillväxt Gotland, Sparbanksstiftelsen Alfa och Swedbank Gotland
  • Historien om hur Nobel kom till Kronoberg – Christel Gustavsson

12.00 Lunch

13.00 Huvudkonferensen startar i JU – Aulan, Johan Wester, Charlotta Mellander och Lina Bjerke

13.20 Yngve Bergqvist – Ice Hotel – Att gräva där du står.

14.00 Jonas Birgesson – Sanningen om digitaliseringens roll för mindre kommuner

14.40 Kaffepaus

15.10 Josefina Syssner – Krympande platser – möjligheter och utmaningar

15.45 Mia Wahlström – Hållbarhet och goda levnadsförhållanden

16.10 Jörgen Oom – Våga vara bäst

16.50 Sammanfattning dag 1.


250 möjligheters nätverkskväll (19.00)

Avfärd till hemlig plats bortom stadens ljus.

Prisutdelning 250 möjligheters hederspris.


Onsdag 24 oktober

09.00 Johan Wester inledning

09.10 Navid Modori – Vikten av integration i mindre kommuner

10.00 Bahman Pourjanaki – Eldsjälens roll för integration

10.20 Kaffepaus

10.50 Erik Eriksson – Fastighetsägaren som valde att satsa på sin hemkommun

11.10 Panelsamtal med Maria Rooth, ”Billan” Westin kring att investera och att ge tillbaka till sin hembygd efter karriärens slut.

11.30 250 möjligheters sista konferens – hur går vi vidare?