Tisdag 23 oktober

10.00 Kaffe och registrering

10.30 Pre-event – start.

  • Matens roll för den mindre kommunens attraktivitet – Lars Pettersson – JIBS
  • Vad gör Norge för att landsbygden ska leva? – Svein Frisvoll – NTNU
  • Bygdsam för långsiktig samverkan – Lena Lindström & Ann Holst
  • Innovationer och entreprenörskap på landsbygden – Hans Westlund – JIBS / KTH
  • Att skapa sitt eget lokala 250 möjligheter – Tillväxt Gotland, Sparbanksstiftelsen Alfa och Swedbank Gotland
  • Historien om hur Nobel kom till Kronoberg – Christel Gustavsson

12.00 Lunch

13.00 Huvudkonferensen startar i JU – Aulan, Johan Wester, Charlotta Mellander och Lina Bjerke

13.20 Yngve Bergqvist – Ice Hotel – Att gräva där du står.

14.00 Dag Holmgren – att använda design för sin plats

14.20 Jonas Birgersson – Sanningen om digitaliseringens roll för mindre kommuner

15.00 Kaffepaus

15.30 Josefina Syssner – Att äga framtiden som mindre kommun – aktuell ny bok.

16.15 Jörgen Oom – Våga vara bäst

17.15 Sammanfattning dag 1.


250 möjligheters nätverkskväll (19.00)

Restaurang NEO med utblick över sjöarna.

Prisutdelning 250 möjligheters hederspris.


Onsdag 24 oktober

09.00 Johan Wester inledning

09.10 Navid Modiri – Vikten av integration i mindre kommuner

09.50 Erik Eriksson – Fastighetsägaren som valde att satsa på sin hemkommun

10.20 Kaffepaus

11.00 Mia Wahlström – Platsers själ – vad skapar känslan för vår plats?

11.30 Fem år med 250 möjligheter. Tankar och reflexioner av Johan Wester och Charlotta Mellander.

11.45 Panelsamtal med Maria Rooth, ”Billan” Westin och Tommy Myllymäki kring att investera och att ge tillbaka till sin hembygd.

Lunch