PROGRAM OCH FÖRELÄSARE 2014

Närmare 260 deltagare hade sökt sig till premiären av 250 möjligheter. En intensiv förmiddag med flera föreläsare på temat urbanisering och dess utmaningar följdes av en eftermiddag där möjligheterna skapades.

Här hittar du vilka personer som var involverade samt den dokumentation som är tillgänglig.

Dokument och bilder från 250 möjligheter och #thinkcamp

 

Peter NiemiPeter Niemi, Kiruna Kommun
Kiruna Kommun blev nyligen topprankade i tidningen Fokus nya ”bäst att bo index”. I Kiruna kommun bor ca 23 000 personer. De flesta bor i centralorten Kiruna, men runt omkring staden finns det även orter som Jukkasjärvi och Svappaavara, där många har bosatt sig. Kiruna blir en allt mer attraktiv ort att bo på och har en positiv trend med ökande befolkning. Den samiska, den tornedalska och den svenska kulturen har levt här sida vid sida under lång tid och det mångkulturella är ett kännetecken för Kiruna.
divider

Jan MalmgrenJan Malmgren, Varberg Kommun
Precis som Kiruna knep Varberg en topplacering i tidningen Fokus nya ”Bäst att bo-index”. Varberg har unika möjligheter med sitt läge; havet och naturen.  De kallar sig själva för Västkustens kreativa mittpunkt. Jan Malmgren är samhällsplaneringschef och arbetar dagligen med frågor som stärker attraktionskraften. Både för de som redan bor i Varberg – och de som vill flytta dit. Öppenhet, enkelhet, inflytande och omtanke är några av ledorden.

divider

anna_fellander_swedbankAnna Felländer Idag är Swedbank en av de banker som har flest kontor i landet och är i många fall den enda bank som ligger kvar på mindre platser där befolkningsunderlaget avtar. För mindre regioner är Swedbank ofta en oerhört viktig aktör och ibland den enda finansiär som finns på nära håll då man vill driva företag. Anna Felländer, chefsekonom på Swedbank, ger sin syn på vad som krävs för att skapa tillväxt på fler ställen än Stockholm divider SVT1 2012, Johan WesterFoto: Mårten LevinJohan Wester Moderator, komiker & ideskapare. Från Lund.     divider charlottamellanderCharlotta Mellander Idag spelar platsens kvaliteter större roll för utvecklingen än någon gång tidigare och fler och fler väljer att flytta till städer. Men vad är det egentligen som driver på den här utvecklingen? Är det tillgång på jobb som gör att de unga flyttar? Eller är det kanske något annat? Och kommer de inte hem igen när de skaffar barn? Charlotta Mellander förklarar läget och bakgrunden till ”de ungas flykt till staden”. divider  anna_dhyreAnna Dyhre har arbetat med frågor kring Employer Branding – varumärket som arbetsgivare sedan 1996. Hon har gett ut två böcker i ämnet och föreläser samt håller utbildningar i Employer Branding både i Sverige och utomlands. Anna har bland annat varit Sverigechef för Universum och arbetat som HR-konsult inom både näringsliv och offentlig sektor med frågor kring attraktiv arbetsgivare och hur yngre målgrupper tänker runt sitt framtida arbetsliv. Anna kommer i sin föreläsning ge exempel på framgångsrikt Employer Branding arbete och ge dig inspiration till att se nya kopplingar mellan attraktiv arbetsgivare, attraktiv plats och framtidens arbetsplatser. divider eric_smallErik Westholm Professor i landsbygdsutveckling Erik har ägnat sig mycket åt framtiden som forskningsproblem; hur kan man vetenskapligt hantera något som helt enkelt inte existerar? Vad gäller den demografiska utmaningen menar han att stora delar av landet har en åldersfördelning som gör det svårt för dessa områden att kom­ma in i en ny fas av ekonomisk vitalisering. Efter årtionden av utflyttning av unga från industriorter och landsbygdsregioner har många av dessa för få invånare i fer­til ålder. divider sofiaulverSofia Ulver Fil Dr, konsumentforskare Sofias övergripande forskningsintresse är sociokulturella trender och hur konsumenter och marknaden samspelar. Hon studerar också hur status och identitet konstrueras. 2012 skrev Sofia en rapport åt Jordbruksverket där hon gjorde en översikt av landsbygdens status i förändring. En studie som ger en bild av samtida trender, som talar både för och emot landsbygden. Men som också beskriver den statusförflyttning som har skett, kopplad till livsstil, och som faktiskt talar just för landsbygden. divider Lotta-Svensson_webb_storLotta Svensson fil Dr Sociologi Lottas forskning har särskilt fokus på relationerna centrum-periferi samt kön-klass och betydelsen för ungdomars delaktighet. Just nu arbetar hon bland annat med forskningsprojektet ”Vilka unga ska utveckla landsbygden – och hur?”. Syftet är att belysa, förankra och utveckla de försök som görs för att göra unga mera delaktiga och ge dem möjligheter att påverka ortens och kommunens utveckling divider therese_svvitTherese Sjölund, VD Destination Åre Therese basar för en av Sveriges mest framgångsrika destinationer, med besökare från alla världens hörn. Åre har ett invånarantal på 1417 personer och besöks av närmare 450.000 personer per år. divider