Råek står för Råne älvdals rådet i Gunnarsby församling ekonomiska förening och är en medlemsägd ekonomisk förening där privatpersoner, företag och föreningar i Råne älvdalsområdet är ägare. Det gör organisationen unik med ett brett nätverk och många kontakter både inom förenings- och näringslivet.

Föreningen bildades 1999 och består idag av drygt 300 privatpersoner och 50 företag och föreningar. Råek har utvecklats till en servicepunkt och driver återvinningscentralen i Gunnarsbyn med närliggande återvinningsmarknad.

Råek har Råne älvdalsbygdens utveckling som huvudmål och visionen är att öka attraktiviteten och möjligheter för boende i området. Förutom att förbättra bygdens service arbetar Råek med att stärka samverkan mellan byarna och skapa arbetstillfällen. Råek arbetar med näringslivsfrågor och utvecklar nya arbetssätt för företagare och medborgare för att förenkla inflyttning till området. Råek ingår även olika avtal som främjar landsbygdsutvecklingen i Råne älvdal och samordnar samt driver olika projekt.

Råek samarbetar med föreningar, företag och organisationer efter hela älvdalen vilken sträcker sig från Gällivare i norr till Luleå i söder.

I området där Råek bedriver service, vilket omfattar byarna runt Gunnarsbyn och Niemisel, finns cirka 1000 invånare. Dessa nås via e-post, sociala medier, traditionell postdistribution samt via bygdetidningen Just Nu!

Projektet vår lokala ekonomi har börjat ge frukt. Ett projekt som skulle visa sig ha stor nytta för hur vi kan öka andelen pengar som omsätts i bygden.

För drygt ett år sedan gick bygden samman och startade upp en ny lanthandel i Gunnarsbyn. Då man under flera år har haft 2 lanthandlare i bygden stod det nu klart (dec 2015) att vi snart skulle vara helt utan affärer och dessutom tappa arbetstillfällen. Råek och Gunnarsbyns förening jobbade fram ett förslag med stadgar till en ekonomiskförening som skulle driva lanthandeln. På mindre än 2 månader hade bygden gått samman och startat föreningen, köpt medlemsandelar och på ett fantastiskt sätt ställt upp så en ny lanthandel kunde starta. Torsdag 24 Mars 2016 stod lanthandeln klar efter omfattande renovering och invigningen blev en riktig succé.

Genom hårt arbete, samverkan och samarbete i bygden och med Bodens kommun samt länsstyrelsen i Norrbotten så var det möjligt att säkra arbetstillfällen och service av en lanthandel i Gunnarsby området. Där ser vi redan nu att köptroheten har ökat dels genom att man är många som äger butiken men också kan vara med och påverka utbudet.

För 2 år sedan började vi med väldigt uppskattade företagsfrukost i Råne älvdal, en gemensam frukost för landsbygdsföretagen i Bodens och Luleås kommun ca 4 ggr/år, då bjuds företagen in till frukost för att öka samverkan och nätverkande företagen emellan men också för att företagen skall kunna göra fler affärer och känna mera pengar. Det skapar mera arbetstillfällen i bygden och folk handlar mera lokalt både tjänster och varor.

Samverkan och samarbete har turist företagen verkligen anammat här. Genom att jobba tillsammans så lockas fler och fler utländska gäster till området.

Svenska kyrkan, Älvskolan och Råek jobbar tillsammans med i en arbetsgrupp Hållbara bygder för att inspirera befolkningen att tänka mera hållbart. Grönmarknad anordnas 1 ggr/år dit lokala odlar kommer och säljer sina produkter som är närproducerade och de flesta också ekologiska. I den arbetsgruppen kom också iden med byaodling. Byaodlingen finns centralt i Gunnarsbyn och lockar både stora och små att odla.

Många fina reportage har det varit i pressen och radion senaste åren om framtidstron i Gunnarsbyn så efter frågan på hus har under senaste året varit stort. Råek har under våren jobbat intensivt med att finna bostads lösningar till de familjer som vill flytta hit. Styrelsen har tillsatt ett fastighetsutskott som nu tittar på möjligheter till att bygga hyresrätter eller bygga om befintliga hus.

Integreringen av asylsökande i Gunnarsbyn har fått mycket goda vitsord runt om i Sverige, under 2 år har det funnits ett asylboende i Gunnarsbyn. Råek tog initiativet till att tillsammans med volontärer starta igång svenska träning, gemensamma middagar och en second hand butik. Det blev de asylsökandes trygghet första tiden i Gunnarsbyn och sedan har integration utvecklats på flera sätt, bla danskurser, fotokurser, yoga, allaktivitetshus och mycket mera. Jag tycker att Råek bidrar till en levande landsbygd i Bodens kommun och där efter frågan på inflyttning aldrig varit så stor som nu. Det spirar framtidstro i Gunnarsbyn och Råne älvdal.

Läs mera om Råek på www.raek.nu

Gunnarsby Lanthandel www.gunnarsbylanthandel.se

 

Råeks arbetsområden

– Allmän service
– Administration
– Erbjuder lediga lokaler
– Förenings- och företagsservice
– Informationsspridning
– Landsbygdsutveckling
– Lokal turistinformation
– Marknadsföring
– Samordna och driva projekt
– Servicepunkten
– Uppdrag på entreprenad
– Återvinningsmarknad
– Återvinningscentral