Landsbygdsutveckling i Norge.
Svein Frisvoll är senior forskare och forskningsledare och har en doktorsgrad i ekonomisk geografi från Norska Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet (NTNU) och har forskat på landsbygdens regionalekonomiska förutsättningar samt offentlig förvaltning på landsbygden. Sven har bland annat forskat hur landsbygdskommuner möter en vikande befolkningstrend, nationella välfärdstjänster och strukturella reformer med nya strategier och bland annat interkommunalt samarbete.