Tunbygdens intresseförening är nominerade till hederspriset med följande motivering.

Tunbygdens Intresseförening har växt fram ur ett behov av grundläggande service. Hela bygdens befolkning har samlats för att med ett gemensamt engagemang driva utvecklingen. Resultatet av detta arbete finns inom ett flertal områden där arbetet med besöksnäringen och ett attraktivt centrum är två goda exempel. En ny bensinstation där resultatet har överträffat förväntningarna är också ett exempel. Och inte minst en helt nyrenoverad lanthandel med flera verksamheter kopplade till butiken.

Tunmacken

Sammanfattning

År 2010 började dåvarande innehavaren av lanthandeln att diskutera med bygdens folk hur framtiden för byn skulle kunna se ut, då han närmade sig tiden för att gå i pension. Alla blev överens om att byn behövde tre starka verksamheter för att vara attraktiv och livskraftig:

  • En skola med tillräckligt många elever.
  • En affär med tillräckligt stort sortiment för att erbjuda bygdens folk det dagliga utbudet och kunna utvecklas till en servicepunkt.
  • En bensinstation med möjlighet att tanka dygnet runt.

Våren 2012 kallades det till stormöte i Tun för att presentera ett förslag till en egen bensinstation. Mötet beslutade att byborna skulle bilda en ekonomisk förening som skulle köpa och driva bensinstationen. Många ansökningar om bidrag, bygglov, miljötillstånd och annat skrevs och allt blev godkänt och tillstyrkt. Den 6 oktober 2012 öppnade Tunmacken med en folkfest där alla i byn och många andra deltog. Den ekonomiska föreningen hade då 154 delägare varav 19 lokala företag och föreningar. Bensinstationen har allt sedan starten haft större omsättning och levererat bättre resultat än alla planer som skrevs.

Arbetet och diskussionerna om affären och dess överlevnad fortsatte under tiden och i januari 2015 fick man möjligheten att delta i ett BID projekt som kommunen och regionen finansierade. Projektet hette ”Centrumutveckling på landsbygden” och detta startade våren 2015. Byborna ställde upp till ett välbesökt stormöte som informerade om projektet och man samlade in allas idéer till hur och vad som behövdes för att utveckla och bevara Tunbygden. Man fick in drygt 150 olika idéförslag om hur invånarna i Tun själva ville utforma sin närmiljö och skapa en livskraftig byggd.

Efter detta stormöte bildades fem arbetsgrupper med olika inriktning:

  • Ett attraktivt centrum
  • Besöksnäringen
  • Boende
  • Barn och skola
  • Butiken

Grupperna har arbetat var för sig och redovisat på de styrgruppsmöten som hållits en gång per månad allt sedan starten sommaren 2015. Arbetet har resulterat i ett påbörjat arbete för att bygga om torget i Tuns samhälle och skapa ett attraktivt centrum. Vidare har en ställplats för husvagnar och husbilar öppnats, ett B&B har öppnats i byn samt ett flertal andra satsningar inom besöksnäringen har gjorts. När det gäller boendefrågan finns det en hämmande faktor i och med att Tun finns inom bullerområdet från F 7 Såtenäs, men ett flertal initiativ i frågan har tagits.

Skolan och byborna har genom olika föreningar fått igång samarbete och informationsutbyte med målet att stärka skolan samt att öka bybornas möjligheter att utnyttja kommunens anläggning i form av skolbyggnad och skolgård.  Arbetet med att hitta en efterträdare till lanthandeln har resulterat i att fastigheten såldes och nya ägare till butiken har etablerat en nyrenoverad butik med flera olika verksamheter.

När projektet avslutades bildades Tunbygdens Intresseförening. Dess uppgift blir nu att fortsätta driva de frågor som har startats upp, däribland centrumutvecklingen, och börja arbeta med nya utmaningar.

Kontaktperson

Clas-Göran Malm
0708 – 86 98 15
clas-goran.malm@tun.nu